Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z rozrachunkami z kontrahentem

Czcionka:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z ROZRACHUNKAMI Z KONTRAHENTEM

 

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół w Wąglikowicach, ul. Kościerska 8,83-406 Wąglikowice, tel. 586861223.
2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi można się kontaktować również z wyznaczonym przez Placówkę inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@zswag.koscierzyna.pl lub listownie Zespół Szkół w Wąglikowicach.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i wykonywania umowy. 
4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r.  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych kontrahentów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej  na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.   
6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych. 
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO); 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji sprawy.
10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks