Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

klasa II

Czcionka:

Czwartek 25.06.2020

Język polski, klasa II , 25.06.2020

Temat : Witamy się z latem.

 

Ćwiczenia – strona 97-98.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1 ,2, 3, 4, 5, 6.

 

Matematyka, klasa II, 25.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Ćwiczenia – strona 86.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3.


 

 

Religia

Temat: Z Panem Jezusem na wakacje.

Wakacje to czas odpoczynku , nie zapominaj  podczas wakacji kochać Jezusa.

Posłuchajcie piosenki , możecie nauczyć się ją śpiewać : " Gdy szukasz Boga"

https://www.youtube.com/watch?v=IDod8jl19v4

Można odebrać wykonane podczas rekolekcji rysunki na szkle , które znajdują się w kościele. trzeba podejść do wystawy , odnaleźć swój obrazek i zabrać do domu.

Informacja od ks. proboszcza:

Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje można wybrać się na rekolekcje czy pielgrzymkę, a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza w świątyniach, nie tylko podziwiać piękno, ale przede wszystkim oddać cześć Panu całego stworzenia. Za cały rok szkolny podziękujemy Panu Bogu w  niedzielę na każdej Mszy św. Proszę dzieci i młodzież szkolną, aby w tym tygodniu skorzystali z sakramentu spowiedzi św. - zawsze pół godziny przed Mszą św.

 

 

 

Klasa II

Środa 24.06.2020


Język polski, klasa II , 24.06.2020

Temat : Żegnaj, druga klaso!

 

Ćwiczenia – strona 95-96.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1 (+ pierwszą kropkę pod ćwiczeniem) 2, 4, 5.

 

Matematyka, klasa II, 24.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości o cyfrach.

Ćwiczenia – strona 83.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3.

 

 

 

Wtorek 23.06.2020

 

Język polski, klasa II , 23.06.2020

Temat : Kiedy świeci słońce.

 

Ćwiczenia – strona 93-94.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 3, 4, 5.

 

Matematyka, klasa II, 23.06.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań z treścią.

Ćwiczenia – strona 82.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2.

Oblicz i zapisz w zeszycie.

4 ۰5 =                                40 : 5 =

8 ۰ 2 =                               81 : 9 =

7 ۰ 7 =                               25 : 5 =

3 ۰ 8 =                               48 : 6 =

9۰ 0  =                               70 : 7 =

 

religia Klasa II

 informacja w e-dzienniku

 

 

Poniedziałek 22.06.2020


Język polski, klasa II , 22.06.2020

Temat : Z plecakiem czy z walizką?.

 

Ćwiczenia – strona 91-92.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 2, 4, 5, 6.

 

Matematyka, klasa II, 22.06.2020

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych.

Ćwiczenia – strona 81.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2.

 

 

 

 

 

j. angielski

 

Temat: Powtórzenie materiału z klasy II.

Zadania: Proszę przejrzeć zeszyt i powtórzyć sobie słówka i zwroty poznane w kl. II.

 

 

Piątek 19.06.2020

Język polski, klasa II , 19.06.2020

Temat : Czekamy na lato.

Podręcznik – strona 98-99.

Proszę o przeczytanie wiersza D. Gellnerowej pt. „Lato”. Obejrzyj ilustrację z podręcznika i opowiedz co przedstawia.

Przypomnij sobie wiadomości o zdaniu pojedynczym i zdaniu złożonym.

W zdaniu pojedynczym występuje jeden czasownik.

W zdaniu złożonym występują dwa czasowniki lub więcej.

 

Ćwiczenia – strona 89-90.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3.

 

Matematyka, klasa II, 19.06.2020

Temat: Rozwiązuję trudniejsze zadania.

Podręcznik – strona 90.
Proszę o wykonanie następujących zadań : 3 (ustnie), 4 (ustnie), 5 (ustnie).

Ćwiczenia – strona 80.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4.


 

 

j. angielski

Temat: The Beauty & the Beast – Piękna i bestia.

Zadania: youtube.com/watch?v=aUES1j3b1KE

 

 

 

Poniedziałek 15.06.2020


Język polski, klasa II , 15.06.2020

Temat : Gry terenowe.

Podręcznik – strona 96-97.

Proszę o przeczytanie e-maila od klasy 2b oraz odszukanie w nim wakacyjnych życzeń i przepisanie ich do zeszytu. Przeczytaj również tekst KRONIKA SZKOLNA (podręcznik str. 97).

 

Ćwiczenia – strona 87-88.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Matematyka, klasa II, 15.06.2020

Temat: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności.

Podręcznik – strona 88-89.
Proszę o wykonanie następujących zadań : 1 (w zeszycie), 2 (ustnie).

Ćwiczenia – strona 79.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2.

 

j. angielski

 

Temat: Hansel & Gretel – Jaś i Małgosia.

Zadania: youtube.com/watch?v=g7DcxyYFBTU

 

 

Język polski, klasa II , 10.06.2020

Temat : Najlepsi pływacy.

Podręcznik – strona 94-95.

Proszę o przeczytanie tekstu pt. „Najlepsi pływacy” i obejrzenie ilustracji w podręczniku. Udziel odpowiedzi na następujące  pytania:

 1. Jakie zwierzęta i rośliny można spotkać nad jeziorem i w jeziorze?
 2. Co pozwala dobrze pływać rybom, a co ssakom i ptakom wodnym?

 

Ćwiczenia – strona 85-86.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Matematyka, klasa II, 10.06.2020

Temat: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności.

Podręcznik – strona 87.
Proszę o wykonanie następujących zadań : 1 (w zeszycie), 2 (w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 78.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2.

 

 

 

Wtorek 09.06.2020

 

Język polski, klasa II , 09.06.2020

Temat :Strach ma wielkie oczy.

Podręcznik – strona 92-93.

Proszę o przeczytanie opowiadania Z. Staneckiej pt. „Strach ma wielkie oczy” oraz udzielenie odpowiedzi na następujące  pytania:

 1. Dokąd wybrały się dzieci?
 2. Czy wszyscy uczniowie ucieszyli się z wycieczki?
 3. Jak zareagowała Cesia?
 4. Dlaczego tak zareagowała?
 5. Kto pomógł Cesi przełamać strach?
 6. W jaki sposób?

 

Ćwiczenia – strona 83-84.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Matematyka, klasa II, 09.06.2020

Temat: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności.

Podręcznik – strona 85-86.
Proszę o wykonanie następujących zadań : 1 (w zeszycie), 2 (w zeszycie), 3(w zeszycie),                         2 str.86 (w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 77.
Proszę uzupełnić ćwiczenie 1.

 

 

religia Klasa II

 Temat: Boże Ciało.

Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń str.106-107

 

 

Poniedziałek 08.06.2020


Język polski, klasa II , 08.06.2020

Temat: Zdrowe ciało – zdrowy duch.

Podręcznik – strona 90-91.

Proszę o przeczytanie tekstów pt. „Trening czyni mistrza” i  „W  zdrowym ciele zdrowy duch” oraz udzielenie odpowiedzi na następujące  pytania:

 1. Na co wpływa aktywność fizyczna?
 2. Przed czym chroni?
 3. Co ćwiczymy podczas uprawiania sporu?
 4. Co wytwarza organizm podczas ćwiczeń fizycznych?

Zachęcam do obejrzenia filmiku o aktywności fizycznej:

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY

 

Ćwiczenia – strona 81-82.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Matematyka, klasa II, 08.06.2020

Temat: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności.

Podręcznik – strona 84.
Proszę o wykonanie następujących zadań : 1 (w zeszycie), 3 (w zeszycie), 4 (w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 76.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

j. angielski

 

Temat: Peter Pan – Piotruś Pan.

Zadania: youtube.com/watch?v=yJIrCIqA-6c

 

 

Piątek 05.06.2020

Język polski, klasa II , 05.06.2020

Temat: Dzień sportu.

Podręcznik – strona 88-89.

Proszę o przeczytanie wiersza D. Strzemińskiej - Więckowiak pt. „Poranna gimnastyka”.

 1. Przyjrzyj się ilustracji w podręczniku i opowiedz co się na niej dzieje.
 2. Wymień kolejno ćwiczenia z rozgrzewki Bartka.
 3. Co według ciebie znaczą słowa: w zdrowym ciele zdrowy duch?

Przypomnienie wiadomości dotyczących zdania i równoważnika zdań (podręcznik str. 88).

ZDANIE – wypowiedzenie, które zawiera czasownik.

RÓWNOWAŻNIK ZDANIA – wypowiedzenie, które nie ma czasownika.

Ćwiczenia – strona 79-80.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4.

 

Zajęcia muzyczne, klasa II, 05.06.2020

Temat:  Abecadło instrumentów - wiolonczela.

Podręcznik – strona 120.
Proszę o przeczytanie informacji z podręcznika na temat wiolonczeli (str.120).

Ćwiczenia – strona 101.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1 , 2, 3.

Zachęcam do posłuchania jak brzmi wiolonczela.

https://www.youtube.com/watch?v=_uLp_Ezq9_c  


 

 

j. angielski

Temat: The Princess on the Glass Hill – Księżniczka na szklanej górze.

Zadania: youtube.com/watch?v=wiOMEsW13V4

 

 

Czwartek 04.06.2020

Język polski, klasa II , 04.06.2020

Temat: Czytanie ze zrozumieniem.

Podręcznik – strona 84-86.

Proszę o przeczytanie opowiadania H. Ożogowskiej pt. „W  zoo” oraz udzielenie odpowiedzi na następujące  pytania:

 1. Jak myślicie, kim jest Scyzoryk?
 2. Dokąd wybrała się rodzina Scyzoryka?
 3. Co podziwiał Scyzoryk w ogrodzie zoologicznym?
 4. Dlaczego żyrafy mają długie szyje?
 5. Dlaczego wnuki Jarka będą miały długie szyje?

Hanna Ożogowska

W zoo

Jest niedziela. Za oknami śliczny pogodny dzień. Wiadomo, że rodzice pójdą ze Scyzorykiem na spacer. Ale dokąd?

- A dokąd chciałbyś iść, Cezarku? – pyta tatuś. – Pójdziemy tam, gdzie ty masz ochotę. Scyzoryk po prostu nie wierzy. Naprawdę może powiedzieć, dokąd chciałby iść? I tatuś i mamusia przytakują z uśmiechem. Więc Scyzoryk wyrzuca jednym tchem:

- Do zoo!

Kwietniowe słońce grzeje ładnie. Scyzoryk myśli, że można by zdjąć palto, ale mamusia nie zgadza się stanowczo. Ida do zoo pieszo. Najpierw wybrzeżem, a potem przez most.

Scyzoryk mocno trzyma tatusia za rękę i śmiało spogląda w dół, na płynącą wodę. Szara i wartka jest teraz rzeka. Aż się wierzyć nie chce, że tak niedawno była zamarznięta. Teraz ani śladu po lodzie. Już most został za plecami. A oto i wejście do zoo. Scyzoryk trzyma się mocno ręki nie tylko tatusia, ale i mamusi. Bardzo łatwo można się tu zgubić. Tyle ludzi, a ile zwierząt! Po prostu nie wiadomo, na co patrzeć. Najciekawiej, według Scyzoryka, jest przy wybiegu żyraf. Cóż to za stworzenie dziwne: nogi, ogon, głowa – niby nic takiego, a szyja!...

- Mamusiu! Dlaczego żyrafa ma taką długą szyję?

- Dlatego, że przez wiele, wiele lat żyrafy wyciągały głowy, żeby obskubywać liście z drzew. Trawę wtedy wypaliła susza. I tak im się szyja wyciągała coraz bardziej. Później ich dzieci miały dłuższe szyje od rodziców, a wnuki jeszcze dłuższe. Rozumiesz?

Scyzoryk myśli nad czymś głęboko, wreszcie mówi:

- Mamusiu! Jarka wnuki to pewnie będą miały takie długie szyje jak żyrafy

- Dlaczego?

- Dlatego, że on stale, kiedy jest dyktando, wyciąga głowę, żeby zobaczyć, jak napisała Hela, ta co przed nim siedzi.

 

Ćwiczenia – strona 77-78.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3.

 

Matematyka, klasa II, 04.06.2020

Temat: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności.

Podręcznik – strona 83.
Proszę o wykonanie następujących zadań : 2 (w zeszycie), 3 (w zeszycie), 4 (w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 75.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1 , 2.

 

Religia

Temat: Pan Jezus błogosławi naszym rodzicom.

Jezus obecny na weselu w Kanie Galilejskiej uświęcił miłość kobiety i mężczyzny, którzy zakładają rodzinę. Dlatego małżeństwo jest sakramentem, czyli znakiem obecności Chrystusa w rodzinie.

Proszę obejrzyjcie film :

https://www.youtube.com/watch?v=w0Bu4OWOBlA

https://www.youtube.com/watch?v=w7B6MI4UfS4

Wykonajcie zadania w ćwiczeniach str.96-97 - katecheza 49

 

Środa 03.06.2020

Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Kiedy się dobrze bawimy?

Słuchanie opowiadania " Kiedy się dobrze bawimy?"- podręcznik str.60,61 zad.1-4 oraz ćwiczenia str.60,61. Do zeszytu- W domu- (Przepisz z czytanki ostatnie 2 zdania- od słów- Może rzeczy są czasem....) .

Matematyka-Mnożenie przez 10(cd.)

Podręcznik str.81 zad.3,4,5-do zeszytu oraz ćwiczenia str.74

jęz. kaszubski-

 

język kaszubski

 

Temat:   Nazewnictwo artykułów spożywczych, piramida zdrowia. Utrwalenie słów poprzez gry online.(cd.)

 

Religia

Temat: Słuchamy Pana Jezusa.

Proszę pokolorujcie obrazek w zeszycie ćwiczeń - katecheza 46.

Obejrzyjcie film:

https://www.youtube.com/watch?v=JxMhQ_bbUTc

Wtorek 02.06.2020

Język polski, klasa II , 02.06.2020

Temat: Afryka Kazika.

Podręcznik – strona 82-83.
Proszę o przeczytanie tekstu Ł. Wierzbickiego pt. „Mądry wielbłąd” oraz udzielenie odpowiedzi na następujące  pytania:

 1. Czym bohater podróżowała po Afryce?
 2. Dlaczego wielbłąd nie chciał posłuchać jeźdźca?
 3. Czego nauczył się Kazik od poganiacza wielbłądów?

Ćwiczenia – strona 73-74.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

Proponuję obejrzenie ciekawego filmiku o zwierzętach żyjących w Afryce.

https://www.youtube.com/watch?v=-lm80PTQU8I

 

Matematyka, klasa II, 02.06.2020

Temat: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności.

Podręcznik – strona 81.
Proszę o zrobienie zadań :1 (ustnie), 2 (w zeszycie), 3 (w zeszycie), 5 (w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 73.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2.

religia Klasa II

 Temat: Powierzamy Panu Jezusowi chorych.

Sakrament namaszczenia chorych.

Proszę wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.94-95.

 

 

Poniedziałek 01.06.2020
Język polski, klasa II , 01.06.2020
Temat: Zdjęcia z Afryki.
Podręcznik – strona 78-79.
Proszę o przeczytanie tekstu pt. „Dookoła świata” oraz udzielenie ustnej odpowiedzi na pytanie 1, 3, 4  (z podręcznika).
Ćwiczenia – strona 71-72.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.
Proponuję obejrzenie ciekawego filmiku o  krajobrazach Afryki.
https://www.youtube.com/watch?v=KR03ZYeLB7c

Matematyka, klasa II, 01.06.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań rozmaitych.
Podręcznik – strona 80.
Proszę o zrobienie zadań :1 (w zeszycie), 2 (w zeszycie), 4 (w zeszycie).
Ćwiczenia – strona 71-72.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 
j. angielski

Temat: The Shoemaker & the Elves – Szewc i elfy.
Zadania: youtube.com/watch?v=A5SVgwN6SnY

 

piątek 29.05.2020

Język polski, klasa II ,

Temat: Dzieci świata.

Podręcznik – strona 76-77.
Proszę o przeczytanie wiersza D. Wawiłow pt. „Szybko” oraz fragmentu tekstu J. Plesnar pt. „Podróże gwiezdne”. Odpowiedz na poniższe pytania:

 1. O kim autorka mówi w wierszu?

 2. O jakich czynnościach autorka mówi, że należy wykonywać szybko?

 3. Co chciałaby robić osoba mówiąca w wierszu?

 4. Na co wy nie macie czasu?

 5. Co chcielibyście zrobić, gdybyście nie musieli zważać na czas?


 


 

 1. W jakim języku odbyły się zajęcia z informatyki w klasie Adasia?

 2. Z kim rozmawiał Adaś?

 3. O czym rozmawiały dzieci?

 4. Jak to możliwe, że Adaś mógł podczas lekcji rozmawiać z koleżanką z Afryki?

 5. Czego chłopiec zazdrościł Subirze?

 6. O co chłopiec poprosił Subirę?

Ćwiczenia – strona 69-70.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.


 

j. angielski

Temat: The Lazy Horse – leniwy koń.

Zadania: youtube.com/watch?v=Zxji4mUdI_o

 

Czwartek 28.05.2020

Język polski, klasa II , 28.05.2020

Temat: Święto dzieci.

Podręcznik – strona 74-75.
Proszę o przeczytanie wiersza D. Wawiłow pt. „Święto dzieciaków”.

Przyjrzyj się ilustracji z podręcznika i opowiedz własnymi słowami co ona przedstawia.

Proszę o przypomnienie wiadomości dotyczących: wyrazów bliskoznacznych, wyrazów przeciwstawnych oraz rodziny wyrazów (podręcznik str. 74).

Ćwiczenia – strona 67-68.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Matematyka, klasa II, 28.05.2020

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych.

Przepisz podane działania do zeszytu i oblicz:

165 + 500 =                                      825 – 311 =

387 + 412 =                                      420 – 20 =

603 + 205 =                                      159 – 49 =

458 + 40 =                                        794 – 452 =

289 + 710 =                                      508 – 100 =

825 + 64 =                                         378 – 234 =

121 + 55 =                                         467 – 0 =

300 + 600 =                                       893 – 152 =

75 + 414 =                                         305 – 103 =

987 + 0 =                                            499 – 222 =

 


 

 

Religia

Temat: Przyjmujemy Ducha Świętego.

Proszę obejrzyjcie film:

https://www.youtube.com/watch?v=kKjouwS8tRs

Pokolorujcie obrazek w zeszycie ćwiczeń - katecheza 53, str.104.

Dla chętnych piosenka:

https://www.youtube.com/watch?v=L0y8wjb6hvo

 

 

Środa 27.05.2020

Język polski, klasa II , 27.05.2020

Temat: Święto rodziny.

Podręcznik – strona 70-73.
Proszę zapoznać się z tekstem piosenki pt. „Twój dom” oraz udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 1. W jakim miejscu na świecie czujecie się najszczęśliwsi?
 2. Z jakimi smakami i zapachami kojarzą wam się wasze domy?
 3. Kogo w tekście nazwano Królową Domu?
 4. Z jakimi uczuciami wiąże się dom?

 

 

Twój dom

Słowa:                                                                                                  Muzyka:

Grażyna MałkowskaAleksandra Kowalczyk

 

1. Jest takie miejsce na ziemi,

w atlasie go nie znajdziecie,

gdzie czujesz się, drogi kolego,

najszczęśliwszym dzieckiem na świecie.

 

Ref. Twój dom, twój dom zaczarowany,

dom dziadków, dom taty i mamy.

Twój dom, pełen ciepła, czułości,

świat dziecięcych radości!

 

2. Tam pachnie szarlotka babci

i dziadka sok malinowy.

Tam ojciec cierpliwie tłumaczy,

gdy matma nie wchodzi do głowy.

 

Ref. Twój dom...

 

3. I mama, Królowa Domu,

jak co dzień z obiadem czeka.

Przytuli, pocieszy, wysłucha,

namówi na kubek mleka.

 

Ref. Twój dom, twoje miejsce na ziemi,

twoje smutki, radości, sny.

Twój dom i nic tego nie zmieni,

dopóki będziesz w nim ty!

 

Ćwiczenia – strona 65-66.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Matematyka, klasa II, 27.05.2020

Temat: Odejmowanie liczb trzycyfrowych.

Podręcznik – strona 79.
Proszę o zrobienie zadań :1 (ustnie), 2 (w zeszycie – przepisz działania do zeszytu i oblicz).

Ćwiczenia – strona 69-70.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5 - dla chętnych.

 

Zajęcia muzyczne, klasa II, 27.05.2020

Przeczytaj i posłuchaj piosenki pt. „Bo rodzina to rodzina” (ćwiczenia str. 104) .

https://www.youtube.com/watch?v=qxPyWet7_hk

 

 

 

Wtorek 26.05.2020

Język polski, klasa II , 26.05.2020

Temat: Bukiet dla mamy .

Podręcznik – strona 70-73.
Proszę  o przeczytanie tekstu pt. „Kwietna łąka” oraz wiersza B. Lewandowskiej pt. „Cała łąka dla mamy”.

Obejrzyj zdjęcia kwiatów i dowiedz się czym zajmuję się florysta i co to jest ikebana.

 

Ćwiczenia – strona 63-64.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4.

 

Matematyka, klasa II, 26.05.2020

Temat: Dodawanie liczb trzycyfrowych.

Podręcznik – strona 78.
Proszę o zrobienie zadań :1 (ustnie), 2 (w zeszycie), 3 (w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 67-68.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Zajęcia plastyczne, klasa II, 26.05.2020

Wykonaj pracę plastyczną, która będzie prezentem dla mamy (technika dowolna).

 

religia Klasa II

 Temat: Pan Jezus przebacza nam grzechy.

Proszę wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.92-93.

Nauczcie się aktu miłości i żalu.

 Sprawdźcie czy już dobrze umiecie, pomoże wam w tym:

https://wordwall.net/resource/791488/religia/akt-mi%c5%82o%c5%9bci-i-%c5%bcalu

 

 

Poniedziałek 25.05.2020


Język polski, klasa II , 25.05.2020

Temat: Cykl wychowawczy - Świnka.

Podręcznik – strona 68-69.
Proszę  o przeczytanie opowiadania Z. Staneckiej pt. „Świnka” i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaką sytuację w domu Antka obserwował Kalasanty?
 2. Co Antkowi poradziła mama?
 3. Dlaczego Martyna się obraziła?
 4. Jak udało się wyjaśnić nieporozumienie?

Ćwiczenia – strona 61-62.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Matematyka, klasa II, 25.05.2020

Temat: Porównywanie liczb trzycyfrowych.

Podręcznik – strona 77.
Proszę o zrobienie zadań :1 (ustnie), 2 (ustnie).

Ćwiczenia – strona 66.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4.

 

 

 

j. angielski

 

Temat: The Frog Prince – Książę zaklęty w żabę.

Zadania: youtube.com/watch?v=IWfYaqRVOaY

 

Piątek 22.05.2020

Język polski, klasa II , 22.05.2020

Temat: Nie ma jak z rodzicami.

Podręcznik – strona 64-65.
Proszę  o  przeczytanie wiersza E. Waśniowskiej pt. „ Wiersz dla taty i mamy ” oraz tekstu Z. Staneckiej pt. „Leniwy dzień mysiej mamy” i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Co robiła mama Mysz?
 2. Co zarządził tata?
 3. Co robiły dzieci myszki?
 4. O czy opowiadała dzieciom mama Mysz?.

 

 

Ćwiczenia – strona 59-60.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Zajęcia komputerowe, klasa II, 22.05.2020

Temat: Stosujemy polecenia edytora tekstu. Kopiuj. Wklej.

Proszę o przeczytanie wiadomości dotyczących poleceń – kopiuj, wklej oraz wykonanie ćwiczenia 1, 2, 3 strona 47 (bez zapisywania w folderze).

Proszę o przesłanie zdjęć z wykonanymi zadaniami.

Pliki
 

 

j. angielski

Temat: Jack & the Beanstalk – Jaś i magiczna fasola.

Zadania: youtube.com/watch?v=g5jifiJXcoM

 

Czwartek 21.05.2020

Język polski, klasa II , 21.05.2020

Temat: Rodzinne spotkania.

Podręcznik – strona 62-63.
Proszę  o  przeczytanie wiersza A. Frączek pt. „ Na grill! ” i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Na jakim wydarzeniu spotkała się rodzina?
 2. Wymień osoby, które przyszły na spotkanie i spróbuj wskazać je na ilustracji?
 3. Co w tym spotkaniu było najważniejsze?
 4. Czy Twoim zdaniem dobrze mieć duża rodzinę? Uzasadnij swoją odpowiedź.

 

Proszę o przypomnienie informacji dotyczących przymiotnika (podręcznik strona 62).

 

Ćwiczenia – strona 57-58.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Matematyka, klasa II, 21.05.2020

Temat: Tabliczka mnożenia.

Proszę o obliczenie podanych działań w zeszycie. (Praca będzie podlegała ocenie).

7 ۰ 2 =                                                           5 ۰ 10 =

9 ۰ 7 =                                                           8 ۰ 8 =

4 ۰ 3 =                                                           9 ۰ 2 =                                             

6 ۰ 4 =                                                           4 ۰ 0 =

8 ۰ 5 =                                                           8 ۰ 1 =

7 ۰ 7 =                                                           7 ۰ 5 =

9 ۰ 9 =                                                           8 ۰ 4 =

0 ۰ 6 =                                                          10 ۰10 =

5 ۰ 5 =                                                           6 ۰ 7 =                                                             

7 ۰ 8 =                                                          9 ۰ 5 =

 

 

56 : 7 =                              bo                    _ ۰ 7 = 56

63 : 9 =                              bo

21 : 3 =                               bo

40 : 5 =                               bo

36 : 6 =                               bo

6 : 3 =                                 bo

32 : 4 =                               bo

10 : 2 =                               bo

100 : 10 =                          bo           

18 : 3 =                               bo

72 : 8 =                               bo

    

Religia

Temat: Najświętszy Sakrament.

Otwórzcie ćwiczenia na str.90-91. uzupełnijcie tekst i wykonajcie rysunki. Pomogą wam w tym podane  informacje:

Tabernakulum (łac. tabernaculum „namiot”) – w chrześcijaństwie, głównie w kościołach katolickich, mała, zamykana na klucz szafka, umieszczona najczęściej w tylnej części prezbiterium. Jest ono miejscem przechowywania chleba eucharystycznego, konsekrowanego w czasie mszy.

Link do obrazka:

https://www.google.com/search?q=Co+jest+w+tabernakulum&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03wCiH5HY0xY7h4Fm92OR9ZN6lHQw:1589961757017&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=wkjPWLA2Qgr-LM%253A%252Cvg6riAwvMWMpyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEQKzS8Af7iO8dZkycj_JVW8-hYw&sa=X&ved=2ahUKEwjv0O6N_cHpAhXu0qYKHe52BwoQ_h0wAHoECAoQBA&biw=1366&bih=626#imgrc=wkjPWLA2Qgr-LM:

 

Monstrancja (z łac. monstrare − pokazywać) − naczynie liturgiczne służące w liturgii katolickiej do umieszczania w nim konsekrowanej hostii, celem wystawiania na ołtarz podczas nabożeństw, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji

Link do obrazka:

https://www.google.com/search?q=Co+jest+w+tabernakulum&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03wCiH5HY0xY7h4Fm92OR9ZN6lHQw:1589961757017&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=wkjPWLA2Qgr-LM%253A%252Cvg6riAwvMWMpyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEQKzS8Af7iO8dZkycj_JVW8-hYw&sa=X&ved=2ahUKEwjv0O6N_cHpAhXu0qYKHe52BwoQ_h0wAHoECAoQBA&biw=1366&bih=626#imgrc=c2DJpaGqq6exyM

 

 

 

Środa 20.05.2020

Język polski, klasa II , 20.05.2020

Temat: Drzewo do samego nieba.

Podręcznik – strona 60-61.
Proszę  o  przeczytanie z podręcznika fragmentu książki M. Terlikowskiej pt. „Drzewo do samego nieba” i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Gdzie rosło drzewo?
 2. Jakiego było gatunku?
 3. Dlaczego drzewo było dla dzieci bardzo ważne?
 4. Jak wyglądało podwórko dzieci?
 5. Jak wygląda nowe osiedle, na którym mieszkają bohaterowie opowiadania?

 

Ćwiczenia – strona 55-56.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4.

 

Matematyka, klasa II, 20.05.2020

Temat: Porównywanie liczb trzycyfrowych.

Podręcznik – strona 76.

Proszę o wykonanie następujących zadań: 1 i 2 (ustnie), 3 i 4 (w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 65.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Zajęcia muzyczne, klasa II, 20.05.2020

Temat: Abecadło muzyczne – Polka.

Proszę o przeczytanie wiadomości z podręcznika na temat czeskiego tańca narodowego (strona 119).

Ćwiczenia – strona 100.

Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2.

Proszę o wysłuchanie utworu muzycznego Johanna Straussa „Pizzicato – Polka” i wykonanie do niego ilustracji - technika dowolna. (Praca będzie podlegała ocenie).

https://www.youtube.com/watch?v=xsOwumN3utE

 

Wtorek 19.05.2020

Język polski, klasa II , 19.05.2020

Temat: Współpraca w świecie przyrody.

Podręcznik – strona 58-59.
Proszę  o  obejrzenie ilustracji z podręcznika oraz przeczytanie tekstu pt. „Współpraca w świecie przyrody”. Napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Wymień nazwy zwierząt, które czyszczą ciała innych zwierząt. Jaką mają z tego korzyść?
 2. Wymień nazwy zwierząt, które chronią inne przed drapieżnikami. Co dostają w zamian?

SYMBIOZA – to współpraca dwóch organizmów, która przynosi korzyści każdej ze stron.

 

Ćwiczenia – strona 53-54.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

Proszę o obejrzenie ciekawych filmików dotyczących symbiozy w świecie przyrody:

https://www.youtube.com/watch?v=8ABtN64XCmM

https://www.youtube.com/watch?v=gMcIo55PQI8 

Matematyka, klasa II, 19.05.2020

Temat: Poznaję liczby trzycyfrowe.

Podręcznik – strona 75.

Przygotuj 3 karteczki, na każdej napisz jedna cyfr : 2, 5, 7 następnie wykonaj zadanie 1 str. 75.
 

Ćwiczenia – strona 64.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4.

 

religia Klasa II

 Temat: Święty Jan Paweł II.

!8 maja obchodzimy setne urodziny Świętego Jana Pawła II

Dla chętnych - proszę obejrzyjcie film ;

Film dokumentalny -  Karol Wojtyła – Jan Paweł II

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg

kolorowanka –Papież  Jan Paweł II – pokolorujcie obrazek

https://www.google.com/search?q=kolorowanka+jan+pawe%C5%82+II&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01O-IrhBuLSjoRKrROUm3UUOJbQ_g:1589795865532&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=hccxyo6OFIkvCM%253A%252CPSxFupqKJ8HE3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTgqFT_io2W8-KmPcbwH9cVL7stsQ&sa=X&ved=2ahUKEwiUh9KOk73pAhWOw6YKHd_aD7cQ9QEwBnoECAoQGw&biw=1366&bih=626#imgrc=-TMrluphxfD8NM

 

Poniedziałek 18.05.2020

Język polski, klasa II , 18.05.2020

Temat: Podwórko z królewną.

Podręcznik – strona 56-57.
Proszę  o przeczytanie opowiadania R. Jędrzejewskiej - Wróbel pt. „Królewna” i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Gdzie pojawiła się królewna?
 2. Po czym dzieci poznały, że na podwórku pojawiła się królewna?
 3. Jak wyglądała korona królewny?
 4. Dlaczego dzieci były onieśmielone?
 5. Jak miała na imię królewna?
 6. Czym zachwycała się królewna?
 7. O jakim skarbcu mówiła Amelka?

Ćwiczenia – strona 51-52.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 5.

 

Matematyka, klasa II, 18.05.2020

Temat: Liczby trzycyfrowe złożone z setek i dziesiątek.

Podręcznik – strona 74.
Proszę o zrobienie zadań : 1 (ustnie), 3 (w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 63.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3.

 

j. angielski

 

Temat: The Princess and the Pea – Księżniczka na ziarnku grochu.

Zadania: https://youtube.com/watch?v=dy8YOWeWbLA

 

 

Piątek 15.05.2020

Temat: Nie jestem sam.

Podręcznik – strona 54-55.
Proszę  o przeczytanie tekstów „Projektujemy plac zabaw” oraz  „N ryby”.

Odpowiedz na następujące pytania:

 1. Co miało powstać przy szkole?
 2. Skąd Staś dowiedział się o placu zabaw?
 3. Co ogłoszono?
 4. O jakim placu zabaw marzyły dzieci?
 5. Po co na placu zabaw kosze na śmieci i ławeczki?

 

Ćwiczenia – strona 45-46.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3.

Ćwiczenia – strona 49 – 50.

Proszę o uzupełnienie ćwiczeń: 1, 2, 3, 4.

 

j. angielski

Temat: Alice in Wonderland – Alicja w Krainie Czarów.

Zadania: youtube.com/watch?v=4M2UcT3c-HA

 

Czwartek 14.05.2020


Język polski, klasa II , 14.05.2020

Temat: Zabawy podwórkowe z dawnych lat.

Podręcznik – strona 52-53.
Proszę  o przeczytanie wiersza M. Przewoźniaka pt. „Dawne zabawy”.

Odpowiedz na następujące pytania:

 1. Jak kiedyś dzieci spędzały czas wolny, a jak spędzają go teraz?
 2. W co lubisz się bawić na podwórku?
 3. Jakie atrakcje na placu zabaw lubisz najbardziej?

 

Przypomnij sobie wiadomości dotyczące rzeczownika i czasownika (podręcznik strona 52).

Ćwiczenia – strona 47-48.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Matematyka, klasa II, 14.05.2020

Temat: Liczby trzycyfrowe – pełne setki.

Podręcznik – strona 72-73.
Proszę o zrobienie zadań (ustnie): 1, 2, 3, 4, 5.
Proszę o zrobienie zadań (w zeszycie): 7, 8.

Ćwiczenia – strona 62.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Zajęcia wychowania fizycznego, klasa II, 14.05.2020

Temat: Ruch to zdrowie.

Proszę o przesłanie zdjęcia bądź filmiku podczas wykonywania ulubionej aktywności fizycznej (np. jazda na rowerze, hulajnodze, skakanie na skakance, zabawy z piłką itp.) do 18.05.2020 r. Przesłane zdjęcia bądź film będą podlegały ocenie.

 

 

 

Religia

 

Temat: Pan Jezus daje nam siebie. Eucharystia.

Proszę wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń - katecheza 45, str.88-89

brakujące słowa w tekście to: Eucharystia, ołtarz, obrusem, krzyż, świece, chleba i wina.

Zachęcam do obejrzenia filmu;

https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs

 

 

 

Środa 13.05.2020


Język polski, klasa II , 13.05.2020

Temat: Europejskie miasta .

Podręcznik – strona 48-49.
Proszę  o przeczytanie wiersza E. Stadtmüller pt. „Spacerkiem po Europie”.

Zapisz w zeszycie nazwy miast, o których pisze poetka oraz nazwy państw w których się znajdują.

Proszę o przeczytanie wiersza M. Brykczyńskiego pt. „Jak się nie bać ortografii?”

„Ż” – wymienia się na g (łodyżka bo łodyga; ważenie bo waga).

 „Ż”­­ - wymienia się na s (węższy bo wąski; książę bo księstwo).

 

Ćwiczenia – strona 43-44
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Proszę o obejrzenie filmiku o najpiękniejszych miastach w Europie https://www.youtube.com/watch?v=q6gE2wx68XM

Proszę o obejrzenie filmiku o zasadach ortografii https://www.youtube.com/watch?v=Xla9VCvHXpk

Matematyka, klasa II, 13.05.2020

Temat: Odmierzam płyny – litr, pół litra, ćwierć litra.

Podręcznik – strona 70-71.
Proszę o zrobienie zadań : 1(w zeszycie) i 3(w zeszycie), 4(w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 61.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4.

 

Wtorek 12.05.2020

Język polski, klasa II , 12.05.2020

Temat: Polska w Europie.

Podręcznik – strona 46-47.
Proszę  o przeczytanie z podręcznika tekstu „Dookoła świata”.

 1. Przyjrzyj się zdjęciom krajobrazów, które można zobaczyć w Europie.
 2. Znajdź na mapie Polskę i wymień państwa sąsiadujące z Polską.

Ćwiczenia – strona 41-42
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Matematyka, klasa II, 12.05.2020

Temat: Działania na drzewkach matematycznych.

Podręcznik – strona 69.
Proszę o zrobienie zadań : 2(w zeszycie) i 3(w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 60.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2.

 

religia Klasa II

 Temat: Modlimy się do Maryi.

Zachęcam , aby wykonać z dziećmi Maryjną Kapliczkę.. Proszę przygotować pudełko po chusteczkach, ptasim mleczku, czekoladkach, itp. Przydadzą się sztuczne kwiaty, ozdóbki, naklejki z wzorami, kwiatami i błyskotkami, muszelki, piórka, wstążeczki, filc, nożyczki , dobry klej, obrazki z Maryją

Kapliczki Maryjne mają na celu zachęcić Państwa Rodzinę do wspólnej majowej modlitwy .

Praca będzie oceniona - proszę o przysłanie zdjęcia na adres: < w e-dzienniku>

 

 

Poniedziałek 11.05.2020

Język polski, klasa II , 11.05.2020

Temat: Majowe wędrówki.

Podręcznik – strona 44-45.
Proszę obejrzeć ilustracje z podręcznika oraz przeczytać tekst pt. „Majówka w Polsce” a także informacje o miejscach, w których można spędzić wolny czas.

Ćwiczenia – strona 39-40
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.


 

Matematyka, klasa II, 11.05.2020

Temat: Poznaję jednostkę czasu kwartał - kwartał.

Zapamiętaj!

Rok dzielimy na 4 kwartały.

Kwartał to 3 miesiące.

Podręcznik – strona 68
Proszę o zrobienie zadań : 1, 2(w zeszycie), 3(w zeszycie), 4(w zeszycie), 6(w zeszycie).

Ćwiczenia – strona 59
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4.

 


 


 

j. angielski

Temat: The Wizard of Oz – Czarnoksiężnik z Krainy Oz.

Zadania: youtube.com/watch?v=s1361r7oa94


 

 

 

Piątek 08.05.2020

Język polski, klasa II , 08.05.2020

Temat: Bez pracy nie ma kołaczy.

Podręcznik – strona 42-43.
Proszę  o przeczytanie opowiadania pt. „O pracy” oraz wiersza J. Brzechwy pt. „Chrząszcz”.

Ćwiczenia – strona 37-38
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Matematyka, klasa II, 08.05.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań rozmaitych.

Podręcznik – strona 67
Proszę o zrobienie zadań (w zeszycie): 2, 3

Ćwiczenia – strona 58
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 4. (ćwiczenie 3 dla dzieci chętnych).


 

 

j. angielski

Temat: Robin Hood – legenda.

Zadania: youtube.com/watch?v=AJFEbnknv6Q

 

 

Czwartek 07.05.2020

Język polski, klasa II , 07.05.2020

Temat: Ważne rocznice.

Podręcznik – strona 40-41.
Proszę  o przeczytanie wiersza S. Aleksandrzaka pt.” Rocznica” i udzielenie ustnych odpowiedzi:

 1. Jak na powitanie 3 maja przygotowuje się świat przyrody a jak przygotowują się ludzie?
 2. Jak brzmi nazwa święta państwowego przypadającego 3 maja?

Napisz w zeszycie nazwy świąt:

1 maj –
2 maj –
3 maj –

Zapamiętaj!

Homonimy – to wyrazy, które brzmią tak samo ale mają inne znaczenie (podręcznik strona 40).

Ćwiczenia – strona 35-36
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Proszę o obejrzenie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM

Matematyka, klasa II, 07.05.2020

Temat: Obliczanie iloczynu, sumy i różnicy.

Podręcznik – strona 66
Proszę o zrobienie zadań (w zeszycie): 1, 2, 4.

Ćwiczenia – strona 56-57
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Zajęcia techniczne, klasa II, 07.05.2020 (praca będzie podlegała ocenie)

Temat: Symbole narodowe.

Proszę o wykonanie biało-czerwonej chorągiewki z materiałów dostępnych w domu (do 11.05.2020).


 

 

Religia

Temat: Maj miesiącem Maryjnym.

Proszę obejrzyjcie film o Matce Boskiej Fatimskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=A7wDtlgbu4M

Zachęcam do odmawiania w maju Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny - nabożeństwo majowe w domu.

 

Środa 06.05.2020


Temat: Dzień Ziemi.


Proszę  o przeczytanie wiersza M. Strzałkowskiej pt. „Nowa moda” i odpowiedzieć ustnie na następujące pytania:

 1. Dokąd wybierała się rodzina?
 2. Czym chcieli jechać jej poszczególni członkowie?
 3. Jaki środek lokomocji wybrali ostatecznie? Dlaczego?
 4. Jaka nowa moda zapanowała w rodzinie?
 5. Jak jeszcze inaczej można ograniczyć zanieczyszczenie środowiska?

 

Ćwiczenia- strona 33-34.
Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Zajęcia muzyczne, klasa II, 06.05.2020

Temat: Elementy muzyczne utworu.

Podręcznik – strona 118

Elementy muzyki – każdy utwór muzyczny składa się z kilku elementów: melodii, rytmu, tempa, barwy i siły dźwięku

Ćwiczenia – strona 99

Proszę uzupełnić następujące ćwiczenia: 1, 2.

Proszę o nauczenie się piosenki „Imieniny Ziemi” (pierwsza zwrotka + refren) https://www.youtube.com/watch?v=NmlMF4-vHGU    i przesłanie pliku dźwiękowego do 15.05.2020 –zaśpiewana piosenka będzie podlegała ocenie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks