Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

klasa IV

Czcionka:

Dla wszystkich, którzy uporali się z dzisiejszymi lekcjami
życzymy spokojnej majówki

Do zdalnego nauczania wracamy 6 maja br. (środa)

 

Czwartek 30.04.2020
 

j. polski
Trening w czwartek odwołany ! Odpocznijcie w majówkę…
Temat: Podsumowanie wiadomości – świat baśni, legend i mitów.
1. Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności wykonując test (str.251-252)
- odpowiedzi zapisz w zeszycie.
PRZYPOMINAM O CZYTANIU LEKTURY
SPOTYKAMY SIĘ JUTRO O GODZ. 10:00

matematyka
Temat:  Odejmowanie ułamków zwykłych
Rozwiąż zadania z ćwiczeń  strona 71 zadanie 1,3,4, oraz 7,9 i 10 strona 72.. Prześlij lekcję na grupę , są to zadania na plusy.

 

informatyka

T: Kolejno odlicz! Style i numerowanie.

Przeczytać temat str. 112 - 116.

Zad. 4 str. 117 (zdjęcie )

 

j. angielski
Temat: Exciting things – ćwiczenia.
Zadania: 1-9/str. 24-25 ćwiczenia.    

Religia
Temat: Tydzień Biblijny.
Obejrzyjcie film:
https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA
Zachęcam do czytania Biblii.
Proszę zapiszcie temat w zeszycie, odpowiedzcie na pytania:
1. Z jakich części składa się Pismo Święte?
2.Z ilu ksiąg składają się poszczególne części Pisma Świętego?
    
Godzina wychowawcza kl.IV
Temat: Konstytucja w Polsce, Święto flagi.
Obejrzyjcie film:
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-nam-konstytucja
Zachęcam do wywieszenia przed domem flagi państwowej.

 

Środa 29.04.2020

j. polski

Trening starannego pisania – 6 zdań

Temat: Ucieczka z krainy baśni - "Baśń o królu Dardanelu". 

1.Przeczytaj ze zrozumieniem tekst (str.235 – 237)

2. Uważnie wysłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=pt6SVbUFkrk

3. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3/237

4.Wymień:

* zabawnych bohaterów:……………………….

* zabawne sytuacje:………………………………..

* zabawne wypowiedzi:………………………….

5.Uzupełnij tekst i przepisz  do zeszytu

…istoria o kr…lu Dardanelu jest pełna …umoru.

Śmie… wzbudza postać kr…la, ale też jego dwo…an.

Niesłychane decyzje władcy wprowadzają na jego dworze zamęt.

Ostatnia decyzja Dardanela to pozbycie się karocy, kt…ra była niewygodna i okropnie …ałasowała.

Król przesiadł się na rower i odje…ał  w siną dal. (ZDJĘCIE)


matematyka

 

Temat:  Odejmowanie ułamków zwykłych

Zapoznaj się z tematem lekcji  strona 175 , przepisz przykłady do zeszytu , rozwiąż w zeszycie ćwiczenie B, przepisz przykłady strona 176 do zeszytu  rozwiąż ćwiczenie E. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=F05WjXsDKkQ

Rozwiąż zadanie 1 strona 176 w podręczniku. Prześlij lekcję na grupę , są to zadania na plusy.historia

Na podstawie podręcznika str.112 lub innych źródeł opracuj na ocenę -życiorys Józefa Piłsudskiego.

j. angielski klasa IV

Temat: You’re explorers now! – ćwiczenia.              

Zadania: 1-7, 9/str. 22-23 ćwiczenia.

 

Plastyka

Kolaż. Na 6 maja: Proszę przeczytać materiał ze strony 54.

Religia  Klasa IV

Temat: Przyjmuje Pana Jezusa.

Proszę przeczytajcie wiadomości z podręcznika str.92-93

Zapiszcie temat w zeszycie. Pod tematem namalujcie jak przyjmujecie Komunię Świętą , zapiszcie słowa kapłana, który podaje Komunię, oraz waszą odpowiedź.

 

 

Wych fizyczne

Rozwiązujemy kolejne trzy  testy na kartę rowerową.

 Wykonaj rozgrzewkę, a następnie ćwicz różne przeskoki przez skakankę.

Uwaga! Już niedługo zawody online w skakaniu przez skakankę .  Rozpocznij trening już dziś !

Jeżeli jesteście gotowi to przesyłajcie filmiki. Celem jest wykonanie jak największej ilości skoków na skakance w czasie 60 sekund . Można głośno liczyć ilość przeskoków, jeżeli tchu nie zabraknie.  Filmiki przesyłamy na adres e- mail podany w dzienniku.
 

 

 

Wtorek 28.04.2020

j. polski

Trening starannego pisania – 5 zdań

Temat: Dobroć nagrodzona – szewczyk bohater!

 1. Przeczytaj baśń: „O szewczyku”(str.232 – 233)
 2.  Odpowiedz na pytania 1, 2, 3, 8 (str.234)

 

Muzyka kl. IV
Temat: Warsztat muzyczny - doskonalimy piosenkę "Polska flaga".

* ćwiczyć śpiewanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0

* przepisać informacje o ważnych świętach państwowych (str. 106)

*narysować polską flagę
 

 

Przyroda klasa IV

W miarę możliwości wyjdź na spacer z osobą dorosłą i obserwuj zbiorniki wodne oraz jak przyroda budzi się do życia.

Religia  Klasa IV

Temat: Tydzień Biblijny.

                     

Obejrzyjcie film:

https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA

Zachęcam do czytania Biblii.

Proszę zapiszcie temat w zeszycie, odpowiedzcie na pytania:

1. Z jakich części składa się Pismo Święte?

2.Z ilu ksiąg składają się poszczególne części Pisma Świętego?

 

 

j. kaszubski Klasa IV

Temat: Przypomnienie i utrwalenie nazw kaszubskich pór roku,  miesięcy i dni tygodni.

 

  – Wykonać zadania związane z utrwaleniem nazw kaszubskich miesięcy oraz dni tygodnia. Głośno wymawiać, nauczyć się na pamięć.

Zadania należy wykonać na poniższych stronach:

https://learningapps.org/3858285

https://learningapps.org/1423493

https://learningapps.org/3845703

https://dejacsb.padlet.org/dejacsb/vykmw2cvxwft?fbclid=IwAR1Uex-C7YMVuF1MlKhzjvfLyKn6jJ6qhwZ3Lwohz5cjgPU7Hp5TeeVsKMk

 

  - Zapisz temat w zeszycie, pod tematem wypisz pory roku i pory dnia.

 -Zadanie na ocenę - do wiersza o porach roku wykonaj pracę plastyczną- podziel kartkę na cztery części ( cztery pory roku) na każdej części wypisz z wiersza zdanie dotyczące pory roku , które przedstaw za pomocą rysunku.

Wykonana prace przyślij na adres  <adres w e-dzienniku>

Jeszcze nie wszyscy przysłali zadanie z poprzedniej lekcji - "kaszubską pisankę " proszę o przysłanie zdjęcia pracy na e-maila

 

 

wychowanie fizyczne

 Rozwiąż kolejne trzy testy na kartę rowerową.

Wykonaj rozgrzewkę, a następnie ćwicz różne przeskoki przez skakankę.

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k

Uwaga! Już niedługo zawody online w skakaniu przez skakankę .  Rozpocznij trening już dziś !

Jeżeli jesteście gotowi to przesyłajcie filmiki. Celem jest wykonanie jak największej ilości skoków na skakance w czasie 60 sekund . Można głośno liczyć ilość przeskoków, jeżeli tchu nie zabraknie.  Filmiki przesyłamy na adres e- mail.
 

 

Poniedziałek 27.04.2020
j. polski
Trening starannego pisania – 6 zdań
Temat: Jak napisać opowiadanie? – powtórzenie wiadomości.
1.    Przepisz poznane informacje – KOLOROWO
Opowiadanie - ma tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, ma bohaterów, opowiada o jakiejś przygodzie, ma akapity, zwroty dynamizujące akcję, ciekawe słownictwo związane z tematem, dialog, opis
1. Pisz całe opowiadanie w jednakowym czasie, najlepiej przeszłym.
2. Unikaj powtórzeń wyrazów, zamiast powiedział- rzekł, oznajmił, szepnął, krzyknął, zapytał…
3. Tam, gdzie to możliwe, wprowadzaj dialogi (od myślnika i nowej linii, wielką literą)
 4. Wykorzystuj inne formy wypowiedzi – wprowadź elementy opisu czy charakterystyki.
 5. Korzystaj z bogactwa wyrażeń i zwrotów rozpoczynających i kończących opowiadanie oraz stanowiących spoiwo pomiędzy poszczególnymi częściami.
 6. Używaj bogatego słownictwa, stosuj zróżnicowane przymiotniki oceniające, opisujące kształty, kolory…
 7. Dobre opowiadanie powinno mieć ciekawy początek, budzące zainteresowanie rozwinięcie i przekonujące zakończenie.
8.Nadaj tytuł swojemu opowiadaniu.
 9. Pamiętaj o spójnym z całością zakończeniu.
 Propozycje zwrotów rozpoczynających opowiadanie:
Działo się to w... Było to wówczas, gdy... To, co chcę wam opowiedzieć, wydarzyło się, gdy... Nie uwierzycie może, ale to nie był sen... Gdy zaczynam o tym myśleć... Nigdy nie zapomnę dnia, o którym... Długo zastanawiałem się, jak opisać to, co stało się... Pewnego dnia…
2.    Przeczytaj opowiadanie (str.230)
3.    Wykonaj ćw.3/231 – uporządkuj zdania wg historyjki obrazkowej (ponumeruj )
*Brat i siostra wybrali się na przejażdżkę rowerową.
*Dzieci  wróciły do realnego świata.
*Dzieci udały się do baśniowego świata na grzbietach smoków.
*Bohaterowie zastanawiali się, która droga doprowadzi ich do celu.
*Goblin w czerwonym ubranku wylądował na spadochronie.
*Rodzeństwo uwolniło rajskiego ptaka.
*Zielony stworek wskazał dzieciom drogę i udzielił kilku wskazówek.
*Brat i siostra ujrzeli zaczarowany zamek.(ZDJĘCIE)
      4. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń (125 – 128) –  wypełnialiśmy je już !


matematyka
Temat : Dodawanie ułamków zwykłych
Ostatnio dowiedziałeś się jak dodaje ułamki zwykłe. Takie same mianowniki to dodajemy  liczniki. Rozwiąż zadanie 1,2 3 strona 69 w ćwiczeniach . Zadanie 5 strona 69 dla chętnych. Pamiętaj jeśli nie jesteś pewny prześlij zdjęcie na grupę.

 

przyroda

Wykonaj plakat: Warzywa i ich zastosowanie. Pracę wyślij mms-em na nr <w e-dzienniku>.

j. angielski klasa IV
Temat: Making friends – ćwiczenia.
Zadania: 1-6, 8, 9*/str.14-15 ćwiczenia.

 

Wych fizyczne
Rozwiąż kolejne trzy testy na kartę rowerową.
Wykonaj rozgrzewkę, a następnie ćwicz różne przeskoki przez skakankę.
https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k
Uwaga! Już niedługo zawody w skakaniu przez skakankę (wirtualne).  Rozpocznij trening już dziś !

 

 

 

Piątek 24.04.2020

j. polski

Trening starannego pisania w piątek odwołany.

Temat: Pokonanie zła wymaga wysiłku i współpracy – „Kryształowa kula”.

 1. Przeczytaj baśń – „Kryształowa kula” (str.214 – 217)
 2. Wykonaj ćw.1, 2, 4, 6 /217


matematyka

Temat : Dodawanie ułamków zwykłych

Zapoznaj się z tematem strona 173. Przepisz do zeszytu przykłady ( 2 ramki) Zauważ mając taki sam mianownik dodajemy liczniki. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=L4ZIaQQGGHw

Dzisiejsze zadanie

http://matzoo.pl/klasa4/dodawanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_76

3 ananasy zbierzesz wyślij zdjęcie na grupie i plusa dostajesz. Powodzenia.

 historia

Odpowiedz na pytania 1,2,3,4,5,6 str.110 (na ocenę). Odpowiedzi prześlij na nr < w e-dzienniku>

technika

Temat: Bezpieczna droga ze znakami.

Na 8 maja: Proszę przeanalizować materiał ze stron 39 - 42 i na podstawie całego tematu 4 wykonać kartę pracy i odesłać.

Wych. fizyczne

1.Rozwiąż test na kartę rowerową ze strony brd.edu.pl

2. Poćwicz różne przeskoki przez skakankę.

 Zabawa1 :

 Uczestnik zabawy skacze przez skakankę i mówi alfabet.

Kto dojdzie do dalszej litery alfabetu – wygrywa.

Można skakać każdą rundę innym stylem lub po kolei każdym, np. A – lajkonik, B – żabka, C – prawa noga, D – lewa noga, E – krzyżak, F – lajkonik, G – żabka.

 

Zabawa2. Myszka Miki

 • Uczestnik zabawy skacze przez skakankę (lajkonikiem), mówiąc rymowankę :

.

Myszka Miki gra w guziki,

Kaczor Donald pije sok,

A my wszyscy bim, bam, bom.

 .

 • Na ostatnie słowa „bim, bam, bom” trzeba wyrzucić skakankę za siebie.
 • Nie można się odwracać.
 • Następnie trzeba powiedzieć, na jaką odległość wyrzuciło się skakankę.
 • Do wyboru: stópki, zwykłe kroki i słoniowe.
 • Jeśli uczestnik odgadł i doszedł do skakanki, to przechodzi do kolejnej rundy skacząc następnymi stylami: żabka, prawa noga, lewa noga, krzyżaczek.
 • Jeśli natomiast osoba skacząca nie odgadła ilości kroków do wyrzuconej skakanki (było za mało lub za dużo), to wówczas skacze kolejny uczestnik zabawy.

Kto przejdzie wszystkie rundy – wygrywa.

 

Zabawa3. Pan Sobieski

Zabawa ma takie same zasady jak „Myszka Miki”

Uczestnik zabawy skacze przez skakankę i wypowiada jednocześnie wierszyk:

Pan Sobieski miał trzy pieski,

Czerwony, zielony, niebieski.

. 

Można obejrzeć jeszcze raz filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=iWjLIKmkvNI

 

 

Czwartek 23.04.2020

j. polski

Trening starannego pisania – 5 zdań

Temat: Chciwość nie popłaca - odkrywamy tajemnice złotej rybki.

 1. Przeczytaj uważnie bajkę Aleksandra Puszkina – „Bajka o rybaku i rybce” (str.221 – 227)

(czytaj koniecznie wyjaśnienia trudnych wyrazów)

 1. Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3 / 227
 2. Przepisz: NOWĄ WIADOMOŚĆ (STR. 228)

Potem na kolorowo napisz: MORAŁ BAJKI:CHCIWOŚĆ NIE POPŁACA

 1. Odpowiedz na pytania: (pamiętaj całym zdaniem)

1.Gdzie mieszkał stary rybak ze swą starą?

2.Ile lat mieszkało ze sobą małżeństwo?

3.Po raz który zarzucił sieci rybak, gdy złowił rybkę?

4.Co zrobił rybak, gdy złowił złotą rybkę?

5.Jakie było pierwsze życzenie rybaka i jego żony?

6.Jak potraktowała żona rybaka, gdy została królową?

7.Jakie było ostatnie życzenie żony rybaka?

8.Co spotkało żonę rybaka za jej chciwość?( ZDJĘCIE – OCENA)

 


matematyka

Temat : Ułamek jako wynik dzielenia

Zapoznaj się z tematem strona 170 , przepisz do zeszytu przykłady (strona 170)  , obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=vfzcW6UMWik

Rozwiąż zadanie 1 strona 171 oraz 4 strona 172 w zeszycie.  Postaraj się rozwiązać zadanie 1,2,4 z ćwiczeń strona 68. Reszta zadań z tego tematu z ćwiczeń dla chętnych. Jeśli nie wiesz czy dobrze zrobiłeś wyślij zadania na grupę . Powodzenia.

 informatyka

Temat: Zapraszamy na przyjęcie.

Podręcznik str. 107-110

Oglądnąć: https://www.youtube.com/watch?v=mSyy7HNAnFY

Karta pracy w załączniku

Dokument „menu” wysłać na adres szkoły: sp_wag@poczta.onet.pl

 

j. angielski klasa IV

Temat: A tall and beautiful penguin – ćwiczenia.

Zadania: 1-5/str.12, 9/str.13, 11*/str.13 ćwiczenia.

 

Godz.wychowawcza

Temat: Jak uczyć się w domu?

Drodzy Uczniowie! – oto kilka wskazówek.

1.  Twoje miejsce do nauki powinno być dobrze oświetlone i uporządkowane. Porządek sprzyja lepszej koncentracji i skupieniu uwagi.

2. Efektywnej nauce sprzyja cisza, a także spokojna i życzliwa atmosfera panująca w domu . Ucz się w pomieszczeniu, w którym nie ma tzw. rozpraszaczy,  np. jest wyłączony telewizor.

3. Ucz się codziennie i nie odkładaj wykonywania zadań na następny dzień, bo jutro będziesz miał do zrobienia kolejne zadania. To spowoduje, że będziesz miał zaległości.

4. Zacznij naukę od  najtrudniejszych zadań, na koniec zostawiając sobie te,  które są łatwiejsze, miłe i ciekawe. Stosuj zasadę kontrastu – przedzielaj podobne treści możliwie jak najbardziej odmiennymi, np. zadania z matematyki -  zadaniami z j. polskiego.

5. Ucz się w przedziale od pół godziny do godziny. Potem zrób sobie krótką przerwę. Nauka ciągła,  trwająca dłużej niż godzinę sprawi, że błyskawicznie stracisz formę i będziesz miał problem ze skupieniem uwagi.

6. Przed przystąpieniem do nauki skoncentruj się, a w trakcie nauki możesz robić sobie krótkie przerwy relaksacyjne np.  głęboko oddychając. Ćwiczenia oddechowe rozluźniają mięśnie i „rozjaśniają” umysł.

7. Ucząc się, nie dopuszczaj do przemęczenia, senności lub złości. Przerwy są konieczne i najlepiej zaplanuj je z góry.

8. Ucz się przy pomocy wielu zmysłów: przyglądaj się, dotykaj, czytaj, podkreślaj, notuj na różne sposoby np.  używaj różnych kolorów, rysuj schematy, wykresy, obrazki.

9. Nie ucz się bezmyślnie na pamięć. Musisz wiedzieć o co chodzi w tym co zapamiętujesz.  Po przeczytaniu np. definicji lub notatki przetłumacz sobie to, co było tam napisane własnymi słowami. Ucząc się, staraj się kojarzyć nową wiedzę z wiadomościami już przyswojonymi. Możesz np. tworzyć śmieszne skojarzenia, rymowanki, które są pomocne w zapamiętywaniu.

10. Zastosuj następującą metodę zapamiętywania:

a) najpierw  przeczytaj cały tekst,

b) ponownie przeczytaj tekst  z podkreśleniem najważniejszych kwestii do zapamiętania,

c) podziel tekst na sensowne mniejsze  części i powtarzaj każdą oddzielnie, aż do pełnego zrozumienia i zapamiętania,

d) powtórz cały materiał,

e)powtarzaj materiał często i utrwalaj go codziennie.

11. Sprawdź poziom swojej wiedzy i rozwiązuj zadania z wykorzystaniem wyuczonych treści.

 

                               Pozdrawiam  i życzę   zdrowia!

 

Środa 22.04.2020

j. polski

Trening starannego pisania – 5 zdań

Temat: Przecinki i spójniki.

 1. Przeczytaj i przepisz: NOWĄ WIADOMOŚĆ (str.218)
 2. Wykonaj ćw.1,2/218
 3. Przeczytaj dialog pani Kropki i pana Przecinka (str.219)
 4. Przepisz: NOWĄ WIADOMOŚĆ (str. 219)
 5. Wykonaj ćw.3/220
 6. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń( str.86 – 87)


matematyka

Temat : Ułamki niewłaściwe.

Dzisiaj czeka ma was strona 67 w ćwiczeniach i zadania 6,7,9, i dla chętnych zadanie 8. Powodzenia.

 

 historia

Wykonaj notatkę ze str.108-109.

j. angielski klasa IV

Temat: Nice to meet you – ćwiczenia.

Zadania: 1-6/str.10 ćwiczenia, 10*,11*/str.11 ćwiczenia – dla chętnych.

 

Plastyka

 

Malowanie i drapanie. Na 29 kwietnia: Proszę obejrzeć materiał: https://www.youtube.com/watch?v=Xnw3kdgCoEo

 

Religia  Klasa IV

Temat: Rozumiem naukę Pana Jezusa.

Proszę przeczytać wiadomości z podręcznika str.90-91

Zapiszcie w zeszycie temat .

Odpowiedzcie na pytanie: Co wyraża przekazanie znaku pokoju podczas Mszy Świętej?

Znajdź w czasopiśmie i wklej do zeszytu zdjęcie lub artykuł pokazujący ludzi, którzy żyją w pokoju i miłości.

 

Wych fizyczne

Temat: Poznajemy różne sposoby przeskoków przez skakankę.

Obejrzyj filmik, zrób rozgrzewkę i podejmij próbę przeskoków przez skakankę( jeżeli nie masz skakanki wykonaj dowolny zestaw ćwiczeń 20 minut).

https://www.youtube.com/watch?v=iWjLIKmkvNI

 

 

Wtorek 21.04.2020

 

j. polski

 1. Trening starannego pisania – 5 zdań.
 2. Temat: Jaką funkcję pełni przyimek?
 3. Obejrzyj filmik i przepisz z tablicy: https://www.youtube.com/watch?v=JHvT5cMHbI4
 4. Przeczytaj (str.211)
 5. Przepisz: NOWA WIADOMOŚĆ (str.211)
 6. Wykonaj ćw.2/211

 

 

Muzyka kl.IV

 

 

 

Przyroda klasa IV

 

Przeczytaj informację o łąkach- str.172, odpowiedz na pyt.4,5 str.175

 

Religia  Klasa IV

Temat: Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 Obejrzyjcie film , wykonajcie zadania:

 https://view.genial.ly/5e9897916326780e1def1bd6/presentation-boze-milosierdzie

 

j. kaszubski Klasa IV

Temat: Dzéle cała. Części ciała

 Otwórzcie poniżej podany link, tam znajduje się lekcja o częściach ciała.

 https://dejacsb.padlet.org/dejacsb/d52eqmrwj0t0?fbclid=IwAR2UpF1SaCftkJvKouigsw0m8UhmF_eTC4AZq5LX1k7U66N1pSXKL3Woh9k

 

wychowanie fizyczne

 Nadal rozwiązujemy testy na kartę rowerową oraz codziennie ćwiczymy.

https://wordwall.net/pl/resource/1237203/wychowanie-fizyczne

 

 

Poniedziałek 20.04.2020

j. polski

 1. Trening starannego pisania – 6 zdań.                                                  
 2. Temat: Serdecznie zapraszamy …piszemy zaproszenie.
 3. Przypomnijmy dziś formę wypowiedzi – zaproszenie.
 4. Zapisz na kolorowo:

ZAPROSZENIE – KRÓTKA FORMA WYPOWIEDZI, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZACHĘCENIE DANEJ OSOBY DO UDZIAŁU W JAKIMŚ WYDARZENIU.

    ELEMENTY ZAPROSZENIA:

- KTO?

- KOGO?

- NA  JAKĄ UROCZYSTOŚĆ?

- KIEDY?(DATA, GODZINA)

- GDZIE?

   WAŻNE!

ZWROTY DO ADRESATA  ZAPISUJEMY WIELKIMI LITERAMI

Szanowny Panie, Droga Ewo, Drogi Łukaszu

 1. Przeczytaj str.209
 2. Przepisz zamieszczone zaproszenie str.209
 3. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.101-102 (już je wypełnialiśmy, ewentualnie uzupełnij)
 4. Wykonaj  ćw. 3/210 (ZDJĘCIE – OCENA)


matematyka

Temat : Ułamki niewłaściwe.

Zapoznaj się z tematem lekcji  strona 166 . Przepisz temat oraz po dwa przykłady ułamków niewłaściwych i ułamków właściwych. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=D_jXNwkXcGg Rozwiąż zadanie 1,2,i 3 ( pamiętaj o kropkach) strona 66 w ćwiczeniach, podziel się na grupie rozwiązaniami.

 


 

 

j. angielski klasa IV

Temat: Extra Culture: Warsaw, Poland.

Zadania: 1,2,5,6,7/str.112-113 podręcznik.

 

Wych fizyczne

Wykonaj ćwiczenia :

https://www.youtube.com/watch?v=wBNmPIWKYrg

a następnie rozwiąż trzy kolejne testy na kartę rowerową :

https://brd.edu.pl/testy/testy.html

 

 

 

 

Piątek 17.04.2020

j. polski

 1. Trening starannego pisania w piątek odwołany.
 2. Temat: „Nie pomoże dobra wróżka…” – humorystyczna wersja baśni o Kopciuszku.
 3. Przeczytaj humorystyczną wersję „Kopciuszka” Wandy Chotomskiej /str.207-208
 4. Odpowiedz na pyt.1, 2/208
 5. Przepisz :NOWA WIADOMOŚĆ / 208
 6. Ćw.5


matematyka

Temat: Rozszerzanie ułamków

Rozwiąż zadanie 3 strona 165 w podręczniku. Z ćwiczeń zadanie 6 , 8 strona 65 prześlij zadania z ćwiczeń na grupę.  Dla chętnych zostawiam resztę z ćwiczeń strona 65

 

 

Historia

Wymień polskich noblistów i opisz ich osiągnięcia- str.106.

technika

 

Bezpieczna droga ze znakami. Na 24 kwietnia: Przeczytać materiał ze stron 37 - 38. Do zeszytu: zapisać temat oraz wykonać ćwiczenie 1 /kaligraficznie i starannie/.

 

wych. fizyczne

 Temat: Rozwiązujemy testy na kartę rowerową.

Rozgrzewka. Otwórz okno i ćwicz: https://wordwall.net/pl/resource/1216014/wychowanie-fizyczne

Zapoznaj się z przepisami:

https://brd.edu.pl/strony/tabele.html

Rozwiąż trzy wybrane testy:

https://brd.edu.pl/testy/testy.html

 

 

 

Czwartek 16.04.2020

j. polski

I. Trening starannego pisania – 6 zdań.

II. Temat: Dobroć nagrodzona - magiczne przedmioty i fantastyczni bohaterowie w baśniach. 

 1. Przypomnij sobie co to: ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY (przy balladzie PANI TWARDOWSKA)
 2. Przepisz związki  frazeologiczne i ich znaczenie:

* być w siódmym niebie- czuć się szczęśliwym, zadowolonym

*pasuje jak ulał – idealnie pasować, dobrze przylegać

*raduje oko – sprawić komuś przyjemność swoim ładnym wyglądem

*nie może oderwać oczu – być kimś zafascynowanym, patrzećna niego

*obrzucaćszyderstwami – wyśmiewać się, mówić drwiąco

5.  Uzupełnij zdania wyrazami: zalety, negatywny, wady.

W baśniach obok bohatera pozytywnego występuje bohater……..

Bohater pozytywny to postać, która ma same…….., zaś u bohatera negatywnego widzimy same……….

W baśniach bohaterowie są ukazani na zasadzie przeciwieństw, czyli kontrastu.

6.Wymień trzy elementy występujące w baśni:

- magiczny przedmiot: ………….

- fantastyczną postać:…………..

- nieprawdopodobne zdarzenie:……………  (zdjęcie)

7. Wytnij płatki kwiatka, dorysuj brakujący element i wklej do zeszytu. Jeżeli nie masz drukarki to narysuj kwiatka i przepisz z płatków informacje.(zdjęcie) Płatki w załączniku.


matematyka

Temat: Rozszerzanie ułamków

Zapoznaj się z tematem strona 164 w podręczniku. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=RvGnir0s1c4

Rozwiąż zadanie 1, 3 oraz 4 strona 64 w ćwiczeniach , prześlij na grupę. Resztę zadań ze strony 64 zostawiam dla chętnych.

 informatyka

Temat:  Idziemy do kina. Jak poprawnie przygotować notatkę o filmie?

Przeczytaj tekst znajdujący się na str.100-105.         
Przepisz do zeszytu: Reguły pisania w edytorze tekstu ramka na str. 104

j. angielski klasa IV

Temat: Extra Culture: Wrocław, Poland.

Zadania: 1,2,4,5,7/str.110-111 podręcznik.               

 

Godz. Wychowawcza kl.IV

Temat : Higiena osobista.

Obejrzyjcie film , który pokazuje jak dbać o higienę osobistą szczególnie teraz podczas pandemii korona wirusa. Dbajcie o siebie.

https://vod.tvp.pl/video/budzik,higiena,18952870

https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4

 

Sprawdź:

Czy znasz podstawowe zasady higieny?

Odpowiedz na poniższe pytania? Zbieraj punkty.

1.Czy myjesz zęby po każdym posiłku?

TAK – 5   CZASAMI – 2   NIE – 0

2. Czy najchętniej na drugie śniadanie jadasz owoce, ciemne pieczywo i pijesz sok?

TAK – 5   CZASAMI – 2   NIE – 0

3.Czy śpisz w ciągu nocy minimum 9 godzin?

TAK – 5   CZASAMI – 2   NIE – 0

4. Czy wietrzysz pokój w trakcie nauki i przed snem?

TAK – 5    CZASAMI – 2     NIE – 0

5. Czy chodzisz na kontrolne badania do dentysty przynajmniej raz na pół roku?

TAK – 5   CZASAMI – 2  NIE – 0

6. Czy myjesz ręce przed każdym posiłkiem, a także po wizycie w toalecie?

TAK – 5   CZASAMI – 2   NIE – 0

7. Czy myjesz się rano?

TAK – 5   CZASAMI – 2   NIE – 0

8. Czy zmieniasz codziennie bieliznę osobistą?

TAK – 5   CZASAMI – 2   NIE – 0

9. Czy myjesz owoce i warzywa przed jedzeniem?

TAK – 5   CZASAMI – 2   NIE – 0

10. Czy po zabawie z psem lub kotem myjesz ręce?

TAK – 5   CZASAMI – 2   NIE – 0

WYNIKI:36 – 50 pkt. – Gratuluję! Jesteś osobą, która nie tylko zna podstawowe zasady higieny, ale stosuje je w życiu codziennym. Prawdopodobnie, nie będziesz miał kłopotów ze swoim zdrowiem.

20 – 35 pkt. – Osiągnięty przez Ciebie wynik jest zadawalający. Musisz popracować nad sobą. Wygląda, bowiem na to, że znasz podstawowe zasady higieny, lecz brakuje Ci wytrwałości w ich stosowaniu.

0 – 19 pkt. – Wynik ten świadczy niezbyt dobrze o Tobie. Albo nie znasz, zasad higieny, albo jesteś zbyt leniwy, żeby je stosować. Musisz, czym prędzej to zmienić, inaczej będziesz miał kłopoty ze swoim zdrowiem.

 

 

 

 

środa 15.04.2020

j. polski

Karta pracy

Kim jesteś, Kopciuszku?

 

1. Ustal, które z podanych stwierdzeń na temat Kopciuszka są prawdziwe. Jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, zakreśl P, jeśli fałszywe – F.

 

Tytułowa bohaterka miała wiele zalet.

P

F

Kopciuszek to półsierota.

P

F

Dziewczynka była spokrewniona z wróżką.

P

F

Na co dzień bohaterka wyglądała szykownie.

P

F

Kopciuszek nie przejmował się szyderstwami sióstr i macochy.

P

F

 

2. Podane zdania przekształć tak, aby podkreślone zwroty i wyrażenie zastąpić nowo poznanym słownictwem. Pamiętaj, aby nie zmienić sensu zdań.

 

a) Podczas balu wszyscy patrzyli na Kopciuszka z przyjemnością i podziwem.

…………………………………………………………………………………………………..

b) Dzięki Kopciuszkowi siostry wyglądały na balu modnie i elegancko.

…………………………………………………………………………………………………..

c) Szklany pantofelek idealnie pasował na stopę Kopciuszka.

…………………………………………………………………………………………………..

d) Siostry i macocha Kopciuszka często wyśmiewały się z dziewczynki.

…………………………………………………………………………………………………..


matematyka

Temat: Porównywanie ułamków

Postaraj się wykonać zadanie 5,6 ,7  strona 63 w ćwiczeniach. Możesz przypomnieć sobie jak to się robi oglądając. https://www.youtube.com/watch?v=cXH77pNdhx4

 historia

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, dotyczące tematu: Maria Skłodowska-Curie.

j. angielski klasa IV

Temat: Extra Culture: Ireland.

Zadania: Zad. 1,2,3,6/str. 108-109 podręcznik.

 

Plastyka

Temat:Techniki mieszane.

Na 22 kwietnia: Proszę przeczytać materiał ze stron 52 -53. Do zeszytu: temat i notatka /piewrszy akapit: na czym polegają techniki mieszane/.

Religia  Klasa IV

Temat: Miłosierdzie Boże.

1.Zapiszcie  w zeszycie:

Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny.

2. Następnie otwórz podany poniżej link:

- sprawdź swoja wiedzę o miłosierdziu

https://learningapps.org/2132120

Wych fizyczne

Rozwiąż test na kartę rowerową https://brd.edu.pl/testy/testy.html

Zakręć kołem i ćwicz:

 https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia


 Częstotliwość wykonywanych  ćwiczeń dostosuj do  indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

 

 

Środa 08.04.2020

j. polski

Temat: Bazyliszek w teatrze.

Obejrzyj i wysłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=ql1w0Snxeok

Przeczytaj legendę (podręcznik str.191 – 194)

Wykonaj kartę pracy

1. Dokończcie zdania.

Główną postacią w utworze jest ……………………………………………………………….

Postać fantastyczna to …………………………………………………………………………

Pozostałe postacie to …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

 

 1. 2. Spośród podanych w ramce wyrazów wybierzcie te, które – Waszym zdaniem – odpowiadają cechom charakteru Magdy. Wpiszcie je do tabeli. Następnie uzupełnicie puste rubryki odpowiednimi informacjami o wyglądzie bohaterki.

wybuchowa, pomysłowa, lękliwa, sprytna, odważna, chciwa, kochająca brata, wytrwała, zachłanna, szczera, obłudna, zdecydowana, opanowana, nieśmiała

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Cechy charakteru

Cechy wyglądu

 

wzrost

 

 

sylwetka

 

 

włosy

 

 

oczy

 

 

twarz

 

 

ubiór

 

Zapisz /Nowa wiadomość/str.194

 


matematyka

 

Temat: Porównywanie ułamków

Zapoznaj się z tematem strona 160 w podręczniku. Zapoznaj się https://www.youtube.com/watch?v=xGhhTqX7COE oraz https://www.youtube.com/watch?v=cXH77pNdhx4

Rozwiąż zadanie 1 strona 161w zeszycie.  Postaraj się wykonać zadanie 1,2,3 strona 62 w ćwiczeniach.historia

   

Z podręcznika na str.102 przeczytaj tekst: podziemne państwo.

Odpowiedz na pytanie 4 str. 103.

j. angielski klasa IV

Temat: Extra Culture: The United Kingdom.

Zadania: 1,2,7/str. 106-107 podręcznik – ustnie, 3,4/str.107 – pisemnie.

Plastyka

Proszę wejść na platformę epodreczniki.pl i przeanalizować wraz z ćwiczeniami temat https://epodreczniki.pl/a/w-pracowni-artysty---malarskie-techniki-plastyczne/DAX2wu7cr.

Do zeszytu: zapisać temat materiału.

Religia  Klasa IV

Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Pokolorujcie obrazek , lub samodzielnie namalujcie pod tematem baranka wielkanocnego

 

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-baranek-wielkanocny.html

 

Wych fizyczne

Zakręć kołem i ćwicz:

 https://wordwall.net/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia


 Częstotliwość wykonywania  ćwiczeń dostosujcie indywidualnie do własnych potrzeb i możliwości.

 

 

Wtorek 07.04.2020r.

 

j. polski

Temat: Na scenie i za kulisami – „Po co jest teatr”?

 1. Przeczytaj wierszyk: Po co jest teatr?
 2. Odpowiedz na pyt.2, 3 / 187
 3. Przeczytaj o ludziach teatru str.188
 4. Dokończ  słowniczek wyrazów związanych z teatrem/ułóż je alfabetycznie (str.188-189)

aktor

 charakteryzator

choreograf

dramatopisarz  

Muzyka kl. IV

Temat: Wielkanoc tuż, tuż .... - ćwiczyć piosenkę:

Wielkanocna piosenka - wykonać kartkę muzyczną w formie jajka, na odwrocie zapisać zwrotkę "Wielkanocnej piosenki"(zdjęcie)

 

Przyroda klasa IV

Wykonaj notatkę na temat odżywiania się roślin- str.165-167 lub z innych źródeł.

Religia  Klasa IV

Temat: Wielki Tydzień.

Zadanie – namaluj krzyż , obok krzyża zapisz wielkimi literami nazwy dni tygodnia, poprzedzając każdą słowem Wielki np. Wielki Piątek – kolorem czerwonym , pozostałe na fioletowo

Dla chętnych podaję link do krótkiego testu  , gdzie możemy sprawdzić swoją wiedzę na temat Wielkanocy i Wielkiego Postu.

https://learningapps.org/1395396

 

 

j. kaszubski Klasa IV

KL.IV

Temat: Jastrë – Wielkanoc na Kaszubach, zwyczaje i obrzędy.

  Obejrzyj film "Wielkanoc na Kaszubach": https://www.youtube.com/watch?v=ZEfNW1ISEcs

a następnie wykonaj notatkę nt. kaszubskich zwyczajów świątecznych.

 Zadanie: Zaprojektuj na kartce A4 pisankę kaszubską.

zdjęcie pracy przyślijcie  na adres : <adres w e-dzienniku>  lub na naszej grupie.

 

 

 

wychowanie fizyczne

Kontynuujemy przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Proszę zapoznajcie się z przepisami ruchu drogowego na stronie brd.edu.pl,

a następnie sprawdzajcie swoją wiedzę , rozwiązując testy :

https://brd.edu.pl/testy/testy.html

Poza tym wracajcie do gimnastyki codziennej. Zakręć kołem i ćwicz.

https://wordwall.net/pl/resource/992045/%C4%87wiczenia-fizyczne

Ćwicz systematycznie. Pamiętaj, ruch to zdrowie.

 

 

Poniedziałek 06.04.2020

j. polski

 1. Trening starannego pisania – 6 zdań.
 2. Temat: Przed czym czmychnął diabeł? – Adam Mickiewicz „ Pani Twardowska”.
 3. Przypomnij sobie kim był Pan Twardowski https://www.youtube.com/watch?v=IJvSy9AEX-Y
 4. Przeczytaj balladę „ Pani Twardowska” ( podręcznik str. 177)
 5. Zapisz słowo:

-CYROGRAF = UMOWA

 1. Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=Vo2ORA4h0-c
 2. Odpowiedz na pyt.3,5, 6/ str.18
 3. Zapisz przykładowe związki frazeologiczne  ze słowem diabeł i ich wyjaśnienia:

 

-diabli wiedzą (nic nie wiadomo, o czymś)

- diabeł ogonem nakrył(coś się zagubiło, czegoś nie można odnaleźć)

- gdzie diabeł mówi dobranoc(miejsce, które jest bardzo daleko)

- bać się jak diabeł święconej wody(bardzo się bać, unikać czegoś, kogoś)


matematyka

Temat: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej.

Zapoznaj się z tematem strona 158 w podręczniku oraz https://www.youtube.com/watch?v=cevoNal9jws

Rozwiąż zadanie 1,2 strona 61 w ćwiczeniach. Zadanie 4 strona 61 . Dla chętnych zadanie 3 strona 61 w ćwiczeniachprzyroda

Podręcznik str.164, pyt.1,2,5- wykonać w zeszycie.

j. angielski klasa IV

Temat: Family album – album rodzinny.

Zadania: Wykonaj album na temat członków swojej rodziny i krótko ich opisz. Przykład: str. 21 podręcznik.

 

Wych fizyczne

Codziennie wykonaj podany zestaw ćwiczeń:

https://wordwall.net/pl/resource/992045/%C4%87wiczenia-fizyczne

Ćwicz systematycznie. Pamiętaj, ruch to zdrowie.

Pamiętaj o gimnastyce w przerwach między lekcjami w domu.

 

 

 

Piątek 03.04.2020

j. polski

 1. Trening starannego pisania w piątki odwołany.
 2.  

Temat: Czy Miziołek zakochał się w Beacie? Rozmawiamy o wartościach.

 1. Napiszcie:

- jestem za mały na ………………….

- jestem za duży na ……………………..

       2. Przypomnijcie sobie zapisy :

- niedziela, 5 X; poniedziałek 15 IX; wtorek, 7 X; piątek, 12 IX; środa, 12 XII; poniedziałek, 8 XII

-  wypiszcie przykłady zachowania Miziołka wobec Beaty:

- ……………………

- ……………………

- …………………

3. Przepisz:

Beata podobała się Miziołkowi. Chłopiec się nią interesował, lubił z nią przebywać, był o nią zazdrosny. Można przypuszczać, że przeżywał swoją pierwszą fascynację, zauroczenie, a być może miłość.


matematyka

MATEMATYKA IV

Temat : Liczby mieszane.

Zapoznaj się z tematem lekcji strona 156 w podręczniku , możesz obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=D_jXNwkXcGg

Rozwiąż zadanie 1 i 2 strona 156 w zeszycie, oraz strona 59 zadanie 1 i2 z ćwiczeń . Dla chętnych zostawiam resztę zadań z ćwiczeń z tego tematu.

 historia

Podręcznik str.99- opisz, czym była branka Polaków w 1863 roku? Praca z infografiką- str.100-101, pyt.1 i 2.

Technika

 

Temat: Powtórzenie materiału z t. 1, 2, 3 /rower/.

 

Na 17 kwietnia wykonać dwie karty pracy /na stronie szkoły - nauka zdalna/

 

wychowanie fizyczne

Kontynuujemy przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Proszę zapoznajcie się z przepisami ruchu drogowego na stronie brd.edu.pl, a następnie sprawdzajcie swoją wiedzę , rozwiązując testy :

https://brd.edu.pl/testy/testy.html

Poza tym wracajcie do gimnastyki codziennej. Zakręć kołem i ćwicz.

https://wordwall.net/pl/resource/992045/ćwiczenia-fizyczne

Utrwalajcie zdrowe nawyki.

Powodzenia.

 

 

 

 

czwartek 02.04.2020

 

j. polski

 

 1. Trening  starannego pisania – 5 zdań
 2. Temat: Planujemy zmiany w domu Miziołków.
 1. Zapisz do zeszytu na kolorowo:

ZWIĄZEKFRAZEOLOGICZNY – (FRAZEOLOGIZM); UTRWALONE W ŻYCIU POŁĄCZENIE DWÓCH LUB WIĘCEJ WYRAZÓW, KTÓRE MA ZNACZENIE SYMBOLICZNE, NP. pójść po rozum do głowy, wypić duszkiem, bić się z myślami, mieć cały dom na głowie

 1. Zapisz do zeszytu wyjaśnienie podanego frazeologizmu:

mieć cały dom na głowie – zajmować się wszelkimi sprawami związanymi z domem, mieszkaniem; odpowiadać za wszystko, co jest związane z domownikami i prowadzeniem domu.

 1. Analizując treści wybranych fragmentów dziennika: środa, 9 IV; środa, 30 IV; piątek, 2 V; czwartek, 4 XII; piątek, 5 XII; piątek, 12 XII – napisz jakie obowiązki mieli:

Miziołek - ………………………………………………………………………………………

Tata Miziołka - ………………………………………………………………………………

Mama Miziołka - …………………………………………………………………………………………………………….

Dokończ zdanie:

Wrodzinie Miziołka „cały dom na głowie” miał(a)……………………………………………………….


matematyka

Temat : Ułamek jako część całości.

Rozwiąż zadania od 1 do 6 z ćwiczeń strona 56 . Zadanie 7 jest dodatkowe dla chętnych. Zrób zdjęcie i wyślij na naszą grupę. Powodzenia

 informatyka

Temat: Na skróty - o skrótach klawiszowych w programie MS Word.

Przeczytać temat str 98,99.

Do zeszytu: napisać temat, przepisać hasło "touchpad" oraz pięć wybranych skrótów.

 

j. angielski

Temat: Project: Sports Day – Dzień Sportu.

Zadania: Wykonaj samodzielnie plakat na Dzień Sportu. Przykład znajduje się w podręczniku na str. 93.

 

godz. wychowawcza

Temat: Tradycje wielkanocne.

Podczas dwóch kolejnych godzin wychowawczych wykonamy  kartkę wielkanocną , w środku napiszemy  życzenia na Święta Wielkanocne, które prześlemy kolegom i koleżankom z klasy jako zdjęcia na grupie w następny czwartek

 

 

Środa 01.04.2020

j. polski

 1. Trening  starannego pisania – 5 zdań.
 2. Temat: Oceniamy postępowanie Zarazka i jego kolegów.

 

 1. Zapisz pięć cech, którymi powinien odznaczać się przyszły przewodniczący samorządu szkolnego:
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  

       2.Przypomnij sobie treść zapisów: środa, 17 IX; czwartek, 18 IX;

         -dokończ  informacje o postępowaniu Zarazka:

a)zbierał składki, spisał tych, którzy nie mają kapci, ………………..

……………………………………………………………………

         - dokończ informacje o postępowaniu pozostałych uczniów:

b)wybrali Zarazka, żeby było śmiesznie, nikt mu nie podpowiedział na biologii, …………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Dokończ zdanie, podając 2 przykładowe zachowania.

Wydaje mi się, że mój kolega Zarazek jest nadgorliwy, ponieważ………………


matematyka

Temat: Ułamek jako część  całości.

Zapoznaj się tematem strona 152 w podręczniku. Możesz skorzystać https://www.youtube.com/watch?v=4pV09eNA6xAhistoria

Podręcznik str. 96,97- praca z infografiką pyt. 1,2.

 

j. angielski klasa IV

Temat: Project: Food art – sztuka z jedzenia.

Zadania: Podręcznik str.69. Wykonaj stworka lub obraz z warzyw i/lub owoców. Nazwij je po angielsku, a potem zjedz. Smacznego!

Plastyka

 

Temat: Sztuka antyku. Na 8 kwietnia: Proszę przeczytać materiał ze stron 50 - 51.

Wychowanie fizyczne kl.4

Kontynuujemy przygotowania do egzaminu na kartę rowerową.

Proszę zapoznać się z przepisami ruchu drogowego na stronie brd.edu.pl a następnie rozwiązuj testy :

https://brd.edu.pl/testy/testy.html

Powodzenia.

 

Religia  Klasa IV

Temat: Modlę się do mojego Ojca.

Zapiszcie temat w zeszycie, przeczytajcie wiadomości z podręcznika ze str.88-89.

Zapiszcie w zeszycie modlitwę : Ojcze nasz- Modlitwę Pańską. W modlitwie znajduje się siedem próśb. Każdą prośbę podkreślcie innym kolorem.

Następnie namalujcie serce za pomocą  słowa OJCIEC

 

 

 

 

 

Wtorek 31.03.2020

Język polski  kl. IV  31.03.

I. Trening  starannego pisania – 10 zdań.

 II. Temat: Świat przedstawiony w lekturze Joanny Olech pt. „Dynastia Miziołków’’.

 III. Zapisać do zeszytu

 1. Poznany  utwór  to powieść, która tak została  napisana, aby przypominała  dziennik nastolatka – Miziołka.
 2. Dziennik – 1. pismo wychodzące codziennie lub parę razy w tygodniu

                    2. bieżące wiadomości polityczne, gospodarcze itp. nadawane kilka razy dziennie przez radio i telewizję

                    3.notatki o charakterze osobistym prowadzone codziennie

   c)  ELEMENTY TWORZĄCE  ŚWIAT PRZEDSTAWIONY KAŻDEGO UTWORU  TO:    (na kolorowo)

          * CZAS

          *MIEJSCE

          *BOHATEROWIE

          *WYDARZENIA        

 IV. Przepisać i uzupełnić wg przykładu:

 1. Czas wydarzeń: współczesność, od  1 kwietnia do 31 marca następnego roku – daty umieszczane przez Miziołka na początku każdej notatki.
 2. Miejsce wydarzeń: Warszawa – głównie dom i szkoła Miziołka;

Powsin i Kiełpin – mieszkają tam dziadkowie i znajomi rodziny;

Pupki - ………….

Jelitkowo – nad morzem

Brodnica - ………….

Zakopane- ………….

 1. Bohaterowie główni : Miziołek, Mamiszon, Papiszon,………… i  …………… .
 2. Bohaterowie drugoplanowi : Piroman, Fifa, …………………………………………(13)
 3. Postacie epizodyczne (przykładowe):

*pani Barszcz – nauczycielka matematyki

*Balbina - ………….

*…………- babcia

*Jurek -………..

*Kornelia - ………..

*………….. – lekarz

*Pasibrzuch - ………….

* Piękny Lolo -…………

*…………….. – kuzyn

*…………….. – kuzynka

*Marchewka - ……………

*Przydawka - …………….

V. Przepisz notatkę:

„Dynastia Miziołków’’ to książka, która w sposób zabawny i humorystyczny pokazuje codzienne życiedorastającego chłopca. Miziołek ma problemy takie same, jak jego rówieśnicy: konflikty z rodzicami, przyjaźnie, pierwsza miłość.

VI. „Mój dzień’’, kartka z dziennika - opisz swój dzień w formie dziennika / pamiętajo dacie i dniu tygodnia / możeszdodać rysunek, ozdobić swoją kartkę…(zdjęcie)

 


Muzyka kl.IV

Temat: Tradycje wielkanocne - zwyczaje i obrzędy.

- przeczytać informacje (str.99)
- sporządzić notatkę
- przepisać do śpiewnika słowa piosenki "Wielkanocna piosenka"(str.100)
- wysłuchać https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw
- nauczyć się piosenki na pamięć

 

Przyroda klasa IV

 

Opisz zasady zachowania się w lesie. Wykonaj plakat dotyczący tych zasad.

 

Religia  Klasa IV

Temat: Stacje drogi krzyżowej.

Przypominamy sobie stacje drogi krzyżowej.

Zadanie dla uczniów – w grze znajdują się obrazki stacji drogi krzyżowej – trzeba je odgadnąć aby zdobyć  jak najwięcej punktów – powodzenia.

https://wordwall.net/resource/989589/religia/stacje-drogi-krzy%c5%bcowej

wych. fizyczne klasa IV 31.03.

Codziennie wykonaj podany zestaw ćwiczeń:

https://wordwall.net/pl/resource/992045/%C4%87wiczenia-fizyczne

Ćwicz systematycznie. Pamiętaj, ruch to zdrowie.

 

 

j. kaszubski Klasa IV

 

Temat: Zainteresowania i zabawy. Ćwiczenia z wykorzystaniem komputera.( 2 lekcje)

Temat zadania należy wykonać na stronie www.kaszubskidladzieci.pl

Tam znajduje się 6 lekcji tematycznych z zadaniami do wykonania online.

 

Temat  – lekcja 4:

https://kaszubskidladzieci.pl/lekcja/zainteresowania_i_zabawy

 

 

 

poniedziałek 30.03.2020r.

Język polski  kl. IV  30. 03. 2020
Temat: Czy podobała  ci się książka „Dynastia Miziołków”?

I.    Trening  starannego pisania – 10 zdań.
II.    Odpowiedz  na pytania dotyczące treści lektury. (całymi zdaniami)
       
         1.Dlaczego szczur  Fify  zachorował?
         2. Jak nazywał się szczur Miziołka?
         3. Na czym znakomicie jeździł  Pućka?
         4. Jak chłopcy nazwali swojego kolonijnego wychowawcę?
         5. Co trenował nowy kolega w klasie Miziołka (Murzyn – Stasiek Łokietek)?
         6. Czym skończyło się robienie fajerwerków przez Miziołka i Piromana?
         7. Jakie zwierzę kupił Klakson, żeby spełnić  wymagania rodziców?
         8. Kto wygrał szkolny konkurs poetycki?
         9.Dlaczego rodzice Miziołka musieli pojechać z małym Potworem do szpitala?
        10. Co zrobił Papiszon, żeby uczcić rocznicę ślubu?


III.    Rozwiąż  krzyżówkę i odczytaj hasło. Dla ułatwienia w nawiasach podano daty zapisków, pod którymi znajdziesz  odpowiedzi. ( zdjęcie krzyżówki )
                                                          

1.    Tak mama chciała nazwać Ogryzka. (niedziela, 20 IV)
2.    Pies na działce cioci Ani. (wtorek, 22 IV)
3.    Był najniższy w klasie. (piątek, 25 IV)
4.    Imię kuzynki z Włocławka. (poniedziałek, 10 XI)
5.    Zbierał przepisy kulinarne. (poniedziałek, 1 XII)
6.    Nauczycielka matematyki – pani ……………….. . (piątek, 4 IV)
7.    Czteroletnia  sąsiadka Miziołków. (czwartek, 19 VI)
8.    „Najlepsza przyjaciółka” Kaszydła. (piątek, 11 IV)
9.    Nazwisko nowego kolegi  w klasie – Murzyna. (wtorek, 2  IX )
10.    Imię karpia. (sobota, 27 XII )
11.    Chłopiec z ósmej klasy, którego wszyscy się bali. (czwartek, 4 IX )
Hasło:  ………………………………………………………………………………….

 

Matematyka IV

Temat: Praca klasowa i jej omówienie

Zapoznaj się z kartą pracy, postaraj się  wykonać samodzielnie, prześlij odpowiedzi poprzez naszą grupę. Masz czas do środy.  Powodzenia

Praca klasowa w załączniku.

j. angielski - Kl. IV

Kl. IV

Temat: School subject – collage.

Zadania: Proszę o wykonanie kolażu na temat swojego ulubionego przedmiotu w szkole. Przykład znajduje się w podręczniku na stronie 45 - z tą modyfikacją – że przygotowujecie swój kolaż indywidualnie, a nie w grupie.

KLASA 4 WF 30.03.

Codziennie wykonaj podany zestaw ćwiczeń:

https://wordwall.net/pl/resource/992045/%C4%87wiczenia-fizyczne

Ćwicz systematycznie. Pamiętaj, ruch to zdrowie.

 


piątek 27.03. 2020

Język polski   kl. IV  27.03.2020
Temat : Kim był pan Twardowski ?
I.    Trening starannego pisania  w piątki odwołany !
II.    Przeczytać  ze zrozumieniem  tekst  „ O Mistrzu Twardowskim” (  str.176 )
III.    Wypisać elementy  realistyczne i fantastyczne.
IV.    Odpowiedzieć  na pytania : 1, 2, 3, 4 /177
V.    Ćw.6 /177 wg wzoru :
           * przechytrzyć  - okłamać, nabrać, ocyganić, okłamać, okantować

 

 

Matematyka IV
Temat : Powtórzenie wiadomości- figury geometryczne.
Proszę o rozwiązanie testu
 https://gwo.pl/strony/2109/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-figury-geometryczne
W ramach powtórzenia   proszę o obejrzenie:
https://www.youtube.com/watch?v=_bYXHZUcpkE
https://www.youtube.com/watch?v=MHyBT0SAMc0
https://www.youtube.com/watch?v=VqDF9DPDyW0
https://www.youtube.com/watch?v=1Ozu6HuQ2ZI
https://www.youtube.com/watch?v=FnOEzpMAxFA

historia klasa IV - 27.03

Temat: Jak odkrycia Mikołaja Kopernika zmieniły świat?

Wejdź na stronę www.gov.pl/zdalnelekcje,zapoznaj się z tematem,wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5.Powodzenia

technika klasa IV

Temat: Aby rower służył dłużej.

Przeczytać treści ze strony 36, w zeszycie wykonać ćwiczenie 3 /pod tematem, odstęp, kaligarficzny zapis/.

wychowanie fizyczne  kl.IV- 27.03.2020r.
Proszę skorzystajcie z filmu i wytrwale ćwiczcie.
 https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc

 

 

 

 

Czwartek 26.03. 2020


j. polski klasa IV – 26.03
Temat: W kręgu legend – „ Jurata , królowa Bałtyku”.
I.  Trening starannego pisania - 10 zdań
1.    Przeczytać tekst legendy ze zrozumieniem (str.172 – 173)
2.    Przypomnieć i utrwalić cechy legendy (str.167) - notatka
3.    Odpowiedzieć na pytania pod tekstem ( zad.1 – 7)

 

Matematyka kl.IV - 26.03Poproszę o uzupełnienie ćwiczeń strona 54-55.

Język angielski  Kl. IV – 26.03
Temat: Review 7-8 – zad. egz.
Zadania: Proszę o wykonanie zadań z podręcznika 2, 3, 4/str. 103. Rozwiązania zadań należy zapisać w zeszycie.

 

 

środa 25.03.2020

Język angielski Kl. IV – 25.03
Temat: A postcard – pocztówka.
Zadania: Proszę o wykonanie zadań z podręcznika na str. 101 zad. 7, 8. Rozwiązania zadań należy zapisać w zeszycie.

 

Język polski kl.IV - 25.03

1. Trening starannego pisania - 10 zdań
2. Temat : Nie, nie i jeszcze raz nie - pisownia " nie " łącznie i rozdzielnie.
- przeczytać zasady - wierszyki (podręcznik str.170 - 171)
- przepisać ładnie kolorami
- uważnie przyjrzeć się planszy i wykonać
ćw.1/170
ćw.2/170 (przykład : jaki ? (niegrzeczny) jak? (niegrzecznie)
- zeszyt ćwiczeń (str.69 - 71)

Matematyka kl.IV - 25.03

Poproszę o wpisanie tematu: Skala na planach.

poproszę o obejrzenie https://www.youtube.com/watch?v=2rNJHer4tno

Muzyka kl.IV - 25.03
1. Głośno każdego dnia do końca tygodnia śpiewaj piosenkę " Uciekła mi przepióreczka."
2. Temat : Warsztat muzyczny - powtórzenie.

- przepisać z podręcznika - To już wiemy! (str.92)
- ćw. 3/93 (przesłać zdjęcie)

 

plastyka kl. IV - 25.03

Temat: Kartka na wielkanoc.

informacja w załączniku:kartka-na-wielkanoc

ZAŁĄCZNIKI:

karta pracy zapraszamy na przyjęcie - informatyka

Utworzono dnia 22.04.2020, 22:18

płatki do wycięcia j_polski 16_04

Utworzono dnia 15.04.2020, 22:08

co wiemy j. polski

Utworzono dnia 29.03.2020, 23:41

rowerowy elementarz

Utworzono dnia 29.03.2020, 23:40

rowerem w świat

Utworzono dnia 29.03.2020, 23:39

praca klasowa matematyka

Utworzono dnia 29.03.2020, 20:13

kartka-na-wielkanoc

Utworzono dnia 25.03.2020, 10:34

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks