Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

Klasa VIII

Czcionka:

Dla wszystkich, którzy uporali się z dzisiejszymi lekcjami

życzymy spokojnej majówki

Do zdalnego nauczania wracamy 6 maja br. (środa)

 

Czwartek 30.04.2020

 

j. polski

 

MATEMATYKA VIII

Temat : Oś symetrii figury.

Zapoznaj się z tematem lekcji strona 212, obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=gjtRWmJMHc0 , rozwiąż zadanie 1,2,3, strona 213 i 5,9,10 strona 214.O godzinie 14.00 wyślę na grupę , jakie osoby mają przesłać mi rozwiązania .

 

 

biologia

   

Temat: Sprawdzenie wiadomości – oddziaływania antagonistyczne.

Sprawdzian na quizizz, o 14.00 łączymy się na teams.

 

wos

 

Na podstawie str. 191,wykonaj projekt: Terroryzm na świecie.

 

religia

VIII. RELIGIA –29.04.2020

 

40. Aby nas uświęcać. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił  - s. 96-98.

Proszę przeczytać teksty z podręcznika

Przepisz do zeszytu i uzupełnij:

 

……………………………   Święto Bożej Rodzicielki

……………………………   Objawienie Pańskie

15.08.                                     ……………………………

1.11.                                       ……………………………

……………………………   Narodzenie Pańskie

 

Ułóż plan niedzieli chrześcijanina – aktualny w dobie koronawirusa

 

godz. ……… – …………………………………………………………………………………………

 

godz. ……… – …………………………………………………………………………………………

 

godz. ……… – …………………………………………………………………………………………

 

godz. ……… – …………………………………………………………………………………………

 

godz. ……… – …………………………………………………………………………………………

 

godz. ……… – …………………………………………………………………………………………

 

godz. ……… – …………………………………………………………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=8L5s4nTU6xQ

 

VIII. RELIGIA –29.04.2020

 

41. Odrodzenie w Kościele  - s. 140-141.

Proszę przeczytać teksty z podręcznika

Proszę w domu przygotować ołtarzyk z figurką lub obrazem Matki Bożej. Oczywiście jeden w rodzinie. Mogą być świece /pytać Rodziców/, kwiaty, ozdoby…. Proszę zrobić zdjęcie i przesłać na mail <email w e-dzienniku>

Codziennie w maju odprawiać nabożeństwa majowe w domu, przed ołtarzykiem z rodziną, w gronie rodzinnym. Zob. ogłoszenia parafialne na naszej stronie.

 

 

Środa 29.04.2020

 

MATEMATYKA VIII

Temat : Symetria względem prostej.

Rozwiąż zadanie 11 strona 210, zadanie 14,15 16 strona 211. Proszę  wysłać zadania na grupę czekam do 16.00 dnia 29.04 (będą +,-)

 

 

Fizyka

   

Powiększenie obrazu. Zależność y(x) i h2(h1) Zrobić zad.5/245

Chemia

Porównanie właściwości kwasów karboksylowych (podr .s.174-176, notatka) ,zad1,2/176 chętni dodatkowo zad.3/176

j. angielski Kl. VIII

Temat: Vocabulary 7: the environment – środowisko.

Zadania: A,B,C/str. 106 podręcznik.

 

historia klasa VIII

Zapoznaj się z tematem- str.212, porozmawiaj ze świadkami wydarzeń (babcią, dziadkiem itp.) na temat stanu wojennego.

wych. fizyczne dziewczyny

Temat: Ćwiczenia rozciągające w pozycji niskiej.

W dalszym ciągu po tańcu nowoczesnym wykonuj ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?v=TZbBADeEP0Aa:

wych. fizyczne chłopcy

Kontynuujemy test sprawności fizycznej. Test Zuchory. Pamiętaj o rozgrzewce przed testem. Dostosuj próby sprawnościowe do swoich możliwości.

 Przeprowadź próbę gibkości i wytrzymałości.

W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to:
1. Próba szybkości
2. Próba skoczności
3. Próba siły ramion
4. Próba gibkości
5. Próba wytrzymałości
6. Próba siły mięśni brzucha

GIBKOŚĆ

Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach wykonaj ruchem ciągłym powolny skłon w przód (ćwiczenie dostosuj do swoich możliwości- nie wykonuj próby na siłę).

1pkt – chwyć oburącz za kostki
2 pkt – palcami obu rąk dotknij palców stóp
3 pkt – palcami obu rąk dotknij podłoża
4 pkt – wszystkimi palcami obu rąk dotknij podłoża
5 pkt – dotknij dłońmi podłoża
6 pkt – dotknij głową kolan

 WYTRZYMAŁOŚĆ

Spróbuj, jak długo możesz biec.
K/M

1 pkt – 1 min/ 2 min
2 pkt – 3 min/ 5 min
3 pkt – 6 min/ 10 min
4 pkt – 10 min/ 15 min
5 pkt – 15 min/ 20 min
6 pkt – 20 min/ 30 min

 

 Proszę o przesłanie wyników Waszych prób sprawnościowych na adres e-mail podany w dzienniku lub  na platformę Teams.

 

 

 

Wtorek 28.04.2020

edukacja dla bezpieczeństwa

W ramach kolejnej naszej lekcji w czasie pandemii jest temat: Inne groźne przypadki.
Temat będziemy realizować przez dwie godziny. Dzisiaj przeanalizujcie sobie takie przypadki jak: Zadławienie, Zawał serca, Udar mózgu, Udar padaczkowy.
Do zeszytu zapiszcie sobie temat oraz pierwszą pomoc jaką trzeba udzielić poszkodowanemu.
Proszę również wykonać zdjęcie pracy w zeszycie i wysłać na adres: < w e-dzienniku>

 

 

j. polski

Klasa VIII – lekcja online

Temat: Jednostka wobec wielkiej historii. Wiersz K. K. Baczyńskiego pt. „Z głową na karabinie”.

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat pisarza na str. 233 w podręczniku, na jej podstawie sporządź krótką notkę w zeszycie.
 2. Uważnie przeczytaj utwór pt. „ Z głową na karabinie”
 3. Przeanalizuj pytania od 1 do 6 na str. 234 podręcznika, na podstawie odpowiedzi na te pytania, sporządź notatkę interpretującą utwór K.K. BACZYŃSKIEGO.

 

 

geografia

Bardzo proszę  o wykonanie następujących zadań:                                                                     

 1. Z tematu „Ludność Ameryki”( zeszyt ćwiczeń- str.57-59) ćwiczenia: 1,2,3,4,5,6. Należy skorzystać z podręcznika- str.122-125,
 2.  Przeczytały rozdziały „Przyczyny zanikania kultur pierwotnych w Ameryce” oraz „Najważniejsze skutki zanikania kultur pierwotnych w Ameryce”- podręcznik- str. 125 i wykonały ćw. 3, str.125-podręcznik(notatka w zeszycie).

j. angielski Kl. VIII

Temat: Cities Beneath the Sea – czytanie ze zrozumieniem.

Zadania: A, B, E, F/str. 104-105 podręcznik.

 

j. niemiecki

Gehen wir joggn? Na 5 maja: Proszę wykonać zadania: AB 14, 18, 19 /z ograniczeniem czasowym/.

WOS klasa VIII

Odpowiedz na pytania 2,3 -str.194.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Język kaszubski    

Temat: Dzéle cała Części ciała - przypomnienie i utrwalenie.

Proszę zapiszcie temat w zeszycie, następnie namalujcie człowieka lub wklejcie obrazek i opiszcie części ciała.

Otwórzcie poniżej podany link, tam znajduje się lekcja o częściach ciała.

https://dejacsb.padlet.org/dejacsb/d52eqmrwj0t0?fbclid=IwAR2UpF1SaCftkJvKouigsw0m8UhmF_eTC4AZq5LX1k7U66N1pSXKL3Woh9k

Wykonane zdjęcie zadania przyślijcie na adres:   < adres w e-dzienniku>,

proszę o przysłanie zaległych prac.

 

 

 

poniedziałek 27.04.2020

j. polski
Temat:  Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich. B. Kosmowska „Pozłacana rybka”- fragment.
1.    Zapoznaj się z tekstem na str. 235-237 w podręczniku
2.    Wykonaj w zeszycie krótką notkę na temat autorki ( braliśmy udział w spotkaniu autorskim z p. Kosmowską)
3.    Odpowiedz w zeszycie na pytania: 1,2,3,4 ze str. 237 podręcznika. ( foto odpowiedzi przyślij na Messenger)


MATEMATYKA VIII
Temat : Symetria względem prostej.
Rozwiąż zadanie 5,6,7,9 strona 211. Dla chętnych zadanie 10 strona 211. Jeśli nie jesteś pewien czy zrobiłeś dobrze zadania prześlij na grupę.


Fizyka
    

Chemia


historia klasa VIII
    

wych. fizyczne dziewczyny

wych. fizyczne chłopcy
Sprawdzamy naszą sprawność fizyczną, wykonując test sprawności fizycznej tj.  Test Zuchory.  
Krzysztof Zuchora
Narodziny: 10.01.1940 rok
Miejsce urodzenia: Głowin
Studia: AWF Warszawa i UW
Doktorat: 1969 rok
Praca: AWF Warszawa (pracownik naukowy), Polski Komitet Olmpijski i Polska Akademia Olimpijska (członek), „Kultura fizyczna” (red. nacz.), „Kronika Sportu” (red. nacz.), poeta, eseista, pedagog, krytyk.
Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna. Za wyborem tego testu przemawia wiele pozytywnych cech. Ćwiczenia nie są skomplikowane, lecz przygotowanie kondycyjne jest wymagane, choć w znikomym stopniu.
W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to:
1. Próba szybkości
2. Próba skoczności
3. Próba siły ramion
4. Próba gibkości
5. Próba wytrzymałości
6. Próba siły mięśni brzucha

Dzisiaj wykonaj próbę szybkości i skoczności.
Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć.
K/M
1 pkt – 12 klaśnięć/15 klaśnięć
2 pkt – 16 klaśnięć/20 klaśnięć
3 pkt – 20 klaśnięć/25 klaśnięć
4 pkt – 25 klaśnięć/30 klaśnięć
5 pkt – 30 klaśnięć/35 klaśnięć
6 pkt – 35 klaśnięć/40 klaśnięć
 
 
 

SKOCZNOŚĆ
Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz stopami.
K/M
1 pkt – 5 stóp
2 pkt – 6 stóp
3 pkt – 7 stóp
4 pkt – 8 stóp
5 pkt – 9 stóp
6 pkt – 10 stóp
 
 


Wyniki proszę przesłać na mój adres e-mail podany w dzienniku ( do 29.04.2020r.).

 

 

Piątek 24.04.2020

 

j. polski

Temat: Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty. Jeszcze o „Artyście” S. Mrożka

 

Zapoznaj się z następującym filmem:

 •  

 

 

MATEMATYKA VIII

Temat : Symetria względem prostej.

Zapoznaj sie z tematem lekcji strona 206,

obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=vWSsJDeOiJE

Rozwiąż zadanie 1,2,3,4 strona 210.

 

 

j. angielski

   

Temat: Exam Booster – rozumienie ze słuchu: wybór wielokrotny.

Zadania: 1,2/str.103-105 ćwiczenia. Nagrania do zadań znajdują się na stronie docwiczenia.pl, a kod i nr nagrania jest podany przy każdym zadaniu z prawej strony.

 

j. niemiecki

 

informatyka

Temat: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML c.d.

Proszę zapoznać się wiadomościami, które znajdują się w podręczniku na stronach 193-195.

Następnie w programie Notatnik tworzymy stronę WWW – Rys.2/str.194. Tak stworzony plik zapisujemy w następujący sposób: Nazwa pliku – strona.html, Zapisz jako typ – wszystkie pliki. Potem otwieramy go w przeglądarce internetowej. Gotową pracę wysyłamy do mnie na adres: admin@szkolaszymbark.pl. Przypominam, o zaległej pracy w Excelu (Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili) -  ćwiczenie 4, strony 172/173.  Jeżeli ktoś nie ma programu Excel to znajduje się on również w usłudze Office 365, dostępnej dla każdego naszego ucznia.

 W razie pytań proszę o kontakt.

 

Klasa VIII- godzina wychowawcza

Temat: Nasze oceny i zachowanie.

Zadanie: Prześledź szczegółowo wykaz swoich bieżących ocen w e-dzienniku, zaplanuj którym przedmiotom powinieneś poświęcić więcej uwagi, ewentualnie poprawić oceny.

 

VIII. RELIGIA –23.04.2020

 

39. W imię Boga. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie  - s. 94-95.

Proszę przeczytać teksty z podręcznika

https://www.youtube.com/watch?v=rgB9m5f4nPM

 

Zapisanie notatki do zeszytu:

 

W drugim przykazaniu Dekalogu Bóg w sposób szczególny zobowiązuje nas, byśmy oddawali Mu cześć, z szacunkiem wypowiadając Jego imię. Przykazanie to nakazuje nam także szanowanie osób i rzeczy poświęconych Bogu.

 

Czwartek 23.04.2020

 

j. polski

Temat: Fonetyka- powtórzenie wiadomości.

- Zapoznaj się z Przypomnieniem na str. 250 podręcznika

- wykonaj w zeszycie ćwiczenie: 1/ 250

- zapoznaj się z Przypomnieniem na str. 251

- wykonaj w zeszycie ćw. 4, 5/ 251

- zapoznaj się z Przypomnieniem na str. 252 ( akcent), odpowiedz na pytania”

1. Co to jest akcent?

2. Jaki rodzaj akcentu występuje w języku polskim najczęściej?

3. Jak akcentuje się wyrazy obce? Podaj trzy przykłady takich wyrazów, zaznacz miejsce akcentu na kolorowo.

- wykonaj ćw. 8/252- daty wypowiedz głośno odpowiednio je akcentując, w zeszycie zapisz z jakimi wydarzeniami się wiążą.

 

MATEMATYKA VIII

Temat : Praca klasowa – graniastosłupy i ostrosłupy .

Rozwiąż zadania z załącznika ,prześlij na grupę  czekam do 26.04. Powodzenia

 

 

 

biologia

   

Temat: Materia i energia w ekosystemie. Proszę przeczytać temat w podręczniku i wykonać zadania w ćwiczeniach.

Dodatkowo można zajrzeć na : https://epodreczniki.pl/b/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-ekosystemie/Psa2cUlCm

http://scholaris.pl/zasob/68567

https://www.youtube.com/watch?v=3ks0_c1bc3E

Odsyłamy 2 zdjęcia wykonanych zadań.

 

Za tydzień 30.04 odbędzie się sprawdzian z oddziaływań antagonistycznych: konkurencja, roślinożerstwo, drapieżnictwo, pasożytnictwo w formie testu na QUIZIZZ

W związku z tym proszę założyć sobie konto jako uczeń ze swoim imieniem i nazwiskiem na Quizizz.

Podczas spotkania na teamsie o godz. 14.00 wejdziecie w aplikację quizizz i wykonacie wszyscy jednocześnie test. W przypadku pytań proszę o kontakt.

 

 

WDŻ kl. VIII

Temat: Wobec choroby i cierpienia.

 

Bardzo trudny temat i zarazem bardzo aktualny. Można obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=O1AMwKKBZCM

https://www.youtube.com/watch?v=TmEX4-ZDELo

 

 

wos

Wykonaj ćwiczenia: 1,2,4 str.188- na ocenę.Odpowiedż z podpisem prześlij mms-em na nr < znajduje się w e-dzienniku>.

 

religia

38. To mówi Pan. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną  - s. 91-93.

Proszę przeczytać teksty z podręcznika

Napisz zadania do zeszytu

Zadanie 1. Wypisz nazwy najbardziej popularnych współczesnych bożków.

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

Zadanie 2. Napisz SMS-a od Boga do współczesnych ludzi zachęcającego do ufania tylko Jemu.

Bądź oryginalny!

https://www.youtube.com/watch?v=khO6KspEqMc

 

 

Środa 22.04.2020

 

MATEMATYKA VIII

Temat : Powtórzenie wiadomości – graniastosłupy i ostrosłupy .

Dzisiaj czekają zadania przed klasówką strona 198 , oraz  test powtórzeniowy https://gwo.pl/strony/3087/seo_link:graniastoslupy-i-ostroslupy-kl-8

Miłej pracy.

 

 

Fizyka

   

Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wklęsłych.

Przeanalizuj przypadki umieszczenia przedmiotu, kiedy powstaje i czym się charakteryzuje obraz rzeczywisty i pozorny, zależności x,y,f,r. Cech obrazów (3)-notatka.

Filmik-youtube "obrazy w zwierciadłach kulistych"

Chemia

Co to są mydła - otrzymywanie, rodzaje.

Zastosowanie wyższych kw. karboksylowych /podr.s172-173/ -filmik https://youtube.com/watch/v=uIrRtyrrhM4 zad.2/173 - zawsze przesyłamy, notatka w zeszycie.

j. angielski Kl. VIII

Temat: Exam Booster – rozumienie tekstów: udzielanie odpowiedzi na pytania.

Zadania: 17/str.122, 18a i 18b/str.123-125 ćwiczenia.

 

historia klasa VIII

Przeczytaj informację o Janie Pawle II, odpowiedz na pytanie 4, str.206.

Obejrzyj filmik na gov.pl/zdalne lekcje- lekcja 7.

wych. fizyczne dziewczyny

Temat: Doskonalimy układ tańca nowoczesnegohttps://music.youtube.com/watch?v=vAUQyaMfJwE&list=RDAMVMvAUQyaMfJwE

wych. fizyczne chłopcy

Temat: Test sprawności fizycznej.  

Na wstępie wykonaj rozgrzewkę i przejdź do testu.

1. Sprawdzamy siłę mięśni brzucha – wykonujemy siady z leżenia tyłem w czasie 30 sekund (w ten sam sposób, jak to robiliśmy na zajęciach). Można poprosić kogoś z domowników, aby przytrzymał stopy.

2. Skok w dal z miejsca .

Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz stopami.

K/M

1 pkt – 5 stóp
2 pkt – 6 stóp
3 pkt – 7 stóp
4 pkt – 8 stóp
5 pkt – 9 stóp
6 pkt – 10 stóp

 

 

3. Szybkość

Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć.

K/M

1 pkt – 12 klaśnięć/15 klaśnięć
2 pkt – 16 klaśnięć/20 klaśnięć
3 pkt – 20 klaśnięć/25 klaśnięć
4 pkt – 25 klaśnięć/30 klaśnięć
5 pkt – 30 klaśnięć/35 klaśnięć
6 pkt – 35 klaśnięć/40 klaśnięć

 

Wyniki proszę przesłać na mój adres mailowy.

 

 

 

Wtorek 21.04.2020

j. polski

Temat: Artysta czy… celebryta? O życiowych wyborach pewnego koguta.

 

 1. Korzystając z dowolnego źródła, wyjaśnij w kilku zdaniach kim jest „celebryta” ( zeszyt)
 2. Przeczytaj opowiadanie S. Mrożka pt. „ Artysta”- podręcznik str. 232, zastanów się nad odpowiedzią na pytania: 1,2,3/ 232 z podręcznika

 

 1. Przypomnij czym jest alegoria- zapisz w zeszycie definicję ze strony 315 podręcznika, odszukaj przykłady alegorii w tekście.

 

 1. Zanotuj jakimi cechami charakteru cechują się Kogut i Lis z opowiadania S. Mrożka, swe wnioski poprzyj argumentami ( udowodnij każdą cechę danym zachowaniem, postawą bohatera)

 

 1. Przypomnij i sporządź notatkę: czym jest morał, dla jakiego gatunku literackiego jest charakterystyczny; w tekście S. Mrożka występuje zdanie, które pełnić by mogło funkcję morału, znajdź je, zapisz i wyjaśnij. 

 

 

 

geografia

Bardzo proszę  o wykonanie następujących zadań:                                                                     

 1. Z tematu „W Amazonii”( zeszyt ćwiczeń- str.53-56) ćwiczenia: 1,2,3,4,5,6,7,8. Należy skorzystać z podręcznika- str.116-121,
 2.  Przeczytały rozdziały „Gospodarcza eksploatacja Amazonii” oraz „Ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii”- podręcznik- str. 120-121  i wykonały ćw.1i 3, str.121-podręcznik(notatka w zeszycie).

j. angielski Kl. VIII

Temat: Exam Booster – rozumienie tekstów: uzupełnianie luk w języku angielskim.

Zadania: 14/str.118 i 16/str.120-121 ćwiczenia.

 

j. niemiecki

 

Geburtstag auf der Eisbahn 2.

 

Na 24 kwietnia: Proszę wykonać na platformie zadania AB: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

WOS klasa VIII

Opisz czym jest globalizacja i jej pozytywne i negatywne skutki- str.185.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Język kaszubski    

Temat: Przypomnienie i utrwalenie nazw kaszubskich pór roku,  miesięcy i dni tygodnia.

Wykonać zadania związane z utrwaleniem nazw kaszubskich miesięcy oraz dni tygodnia. Głośno wymawiać, nauczyć się na pamięć.

Zadania należy wykonać na poniższych stronach:

https://learningapps.org/3858285

https://learningapps.org/1423493

https://learningapps.org/3845703

https://dejacsb.padlet.org/dejacsb/vykmw2cvxwft?fbclid=IwAR1Uex-C7YMVuF1MlKhzjvfLyKn6jJ6qhwZ3Lwohz5cjgPU7Hp5TeeVsKMk

 

  - Zapisz temat w zeszycie, pod tematem wypisz pory roku i pory dnia.

-Zadanie na ocenę - do wiersza o porach roku wykonaj pracę plastyczną- podziel kartkę na cztery części ( cztery pory roku) na każdej części wypisz z wiersza zdanie dotyczące pory roku , które przedstaw za pomocą rysunku.

Wykonaną prace przyślij na adres : w e-dzienniku

 

 

 

Poniedziałek 20.04.2020

 

j. polski

Temat: Henryk Sienkiewicz- noblista sięgający do źrodeł.

 

- zapoznaj się ze stronami 222 i 223 w podręczniku

 • korzystając z informacji dotyczących pisarza, ułóż w zeszycie 4 pytania dotyczące  treści- zapisz w zeszycie zarówno pytania, jak i odpowiedzi
 • sporządź w zeszycie tabelkę polskich noblistów, którzy otrzymali nagrodę w kategorii literatury
 • zapisz w kilku zdaniach jak rozumiesz temat lekcji.

 

MATEMATYKA VIII

Temat : Odcinki w ostrosłupach.

Rozwiąż zadanie 2 i 3 strona 194 . Dla chętnych na plusa zadanie 5 strona 195. Czekam na grupie .

 

 

Fizyka

   

Analiza testu s. 236-237 zrobić w zeszycie i przesłać zad.1,4,5/237

Chemia

 

historia klasa VIII

   

Odpowiedz pisemnie na pytania 2,4,5,7 str.200

 

wych. fizyczne dziewczyny

 

 

wych. fizyczne chłopcy

Zrób  rozgrzewkę, a następnie wykonaj ćwiczenia z wykorzystaniem krzesła:

 https://damianrudnik.com/chwyc-krzeslo-i-wykonaj-cwiczenia/

Ćwiczenia należy dostosować do swoich możliwości.

 

 

 

 

 

Piątek 17.04.2020

 

j. polski

Temat: Co wpływa na życiowe wybory człowieka?

- zapoznaj się ze stroną 221. w podręczniku

- zredaguj  w zeszycie lub dokumencie Word  opis muralu przedstawionego na str. 221.

 

 

 

 

W opisie powinny znaleźć się:

 • Wiadomości ogólne o dziele, miejscu, w którym się ono znajduje, autorce
 •  
 • Opis kompozycji( prawa, lewa strona, pierwszy plan, drugi plan, rozmieszczenie kolejnych elementów)
 • Charakterystyka  barw i  ich symboliki ( poszukaj informacji dotyczących kolorów w dowolnych źródłach lub wyraź własne odczucia w stosunku do danych kolorów)
 • Nastrój, jaki wywołują barwy
 • Indywidualna ocena muralu, w tym- znaczenie tytułu oraz miejsca, w którym, się ono znajduje.

Praca powinna zająć minimum 1,5 strony w zeszycie, poszczególne części należy oddzielić akapitami. Jest to praca na ocenę.

 

MATEMATYKA VIII

Temat: Odcinki w ostrosłupach.

Zapoznaj się z tematem strona 191 w podręczniku oraz https://www.youtube.com/watch?v=3SrUcD87V6w

Postaraj się rozwiązać zadanie 1 strona 194 w podręczniku w razie problemu prześlij na grupę , jeśli nie będziesz pewien rozwiązania.

Temat: Odcinki w ostrosłupach.

Zapoznaj się z tematem strona 191 w podręczniku oraz https://www.youtube.com/watch?v=3SrUcD87V6w

Postaraj się rozwiązać zadanie 1 strona 194 w podręczniku w razie problemu prześlij na grupę , jeśli nie będziesz pewien rozwiązania.

 

 

j. angielski

Temat: Exam Booster – rozumienie tekstów: dobieranie zdań do luk, dobieranie tekstów do zdań.

Zadania: 12,13/str.116-117 ćwiczenia.

 

j. niemiecki

Do oceny : Projekt Kapitel 3 - Meine Wohnung/Mein Zimmer Pomocne mogą być zadania: 2A, 2B, 3 KB 1, 3, 4 AB. Kapitel 4: Geburtstag. Na 21 kwietnia: Platforma dzwonek.pl: proszę wykonać wysłany materiał: KB 1, 2, 4A, 4C.

informatyka

   

Temat: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML

Proszę zapoznać się wiadomościami, które znajdują się w podręczniku na stronach 186-192.

Następnie w programie Notatnik tworzymy podstawową strukturę strony WWW - ćwiczenie 2/str.189. Tak zapisany plik otwieramy w przeglądarce internetowej. Przypominam również o przysłaniu do mnie (Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili) ćwiczenia 4, z podręcznika ze strony 172/173 na adres: admin@szkolaszymbark.pl. Trzeba wykonać tabelę i wykres liniowy tak jak na rysunku 2.  Jeżeli ktoś nie ma programu Excel to można prezentację zrobić również w darmowym OpenOffice (https://www.openoffice.org/pl/download/index.html), który można sobie ściągnąć z Internetu. W razie pytań proszę o kontakt.

 

                                  

 

GODZINA WYCHOWAWCZA

Temat: Nasze przyszłe szkoły. Zapoznajemy się z zasadami rekrutacji poszczególnych placówek.

 • Zapoznaj się ze stronami internetowymi poszczególnych placówek, historią szkół, galerią oraz w szczególności- z zakładkami „rekrutacja”

 

http://www.liceum.org.pl/rekrutacja 

(Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego w Kościerzynie)

 

http://www.pzs1.pl/#cid=10&sid=submenu1 

( Powiatowy Zespół Szkół nr 1- tzw. EKONOMIK)

 

http://pzs2.edu.pl/

(Powiatowy Zespół Szkół nr 2- tzw. Budowlanka)

 

https://pzsnr3koscierzyna.edupage.org/text8/

( Powiatowy Zespół Szkół nr 3- tzw. Drzewna)

 

http://smsstezyca.pl/nabor/

( Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Stężycy)

 

https://zsziozukowo.pl/strona.php?id=2

( Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie)

 

http://www.tlwarcino.infocity.pl/?grp=22

( Technikum Leśne w Warcinie)

 

http://www.tltuchola.pl/

( Technikum Leśne w Tucholi)

 

 

 

 

Czwartek 16.04.2020

 

j. polski

Temat: Powtórzmy wiedzę o częściach zdania

- zapoznaj się z Przypomnieniem na str. 208 i 209 podręcznika

- w zeszycie sporządź krótką notkę przypominającą czym są: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik ( na kolorowo)

- wykonaj zadania: 7 i 9 ze strony 211 ( przepisz je do zeszytu, zdjęcie wyślij na Messenger)

 

MATEMATYKA VIII

Temat: Objętość ostrosłupa..

Rozwiąż zadanie 3,5 strona 189, prześlij na grupę rozwiązania. Przypomnij sobie wiadomości oglądając : https://www.youtube.com/watch?v=3w3eqZ6tetM   ,  https://www.youtube.com/watch?v=8K_9D58buhA

 

 

biologia

   

Temat: Zależności pokarmowe. Proszę przeczytać temat w podręczniku oraz zrobić zadania w ćwiczeniach. Obejrzeć na epodręczniku temat wpisując: Zależności pokarmowe w ekosystemie

Odesłać po dwa zdjęcia na <adres e-mail w e-dzienniku>

 

wos

Prowadź w dalszym ciągu kronikę wydarzeń dotyczącą obecnej pandemii.

religia

 

TEMAT Z PODRĘCZNIKA

58. Dla was umieram i zmartwychwstaję.  s. 138-139

Należy przeczytać teksty z podręcznika

 Jak uczestniczyłeś w obchodach Triduum Paschalnego? Przypomnij sobie, zastanów się

https://www.youtube.com/watch?v=aFSrMlQhDK0

 

Zapis do zeszytu:

Definicja Triduum Paschalnego

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek, w godzinach wieczornych, Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami, czyli modlitwą wieczorną, w Niedzielę Zmartwychwstania. Jest ono liturgicznym wspomnieniem najważniejszych wydarzeń związanych z tajemnicą zbawienia świata i człowieka czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

 

Na deser:

https://www.youtube.com/watch?v=LO0m1MddBwg

 

 

 

 

Środa 15.04.2020

 

MATEMATYKA VIII

Temat : Objętość ostrosłupa..

Zapoznaj się z lekcją strona 188 w podręczniku. Rozwiąż zadanie 1 i 2 strona 189, prześlij na grupę rozwiązania.

 

 

 

Fizyka

   

Zwierciadła sferyczne-rodzaje /F,f,r zależności między nimi/, notatka,narysować bieg promieni padających na zw. wypukłe i wklęsłe.Zad.1/236. rys.i zad.przesłać

Chemia

Kwas etanowy /wzory,właściwości,dysocjacja/-notatka Zad.1/168 oraz ucz. chętni dodatkowo 2,4;/168 -zad.przysłać

http://youtube.com/watch?v =UBIkaYeVMII (kwas etanowy)

j. angielski Kl. VIII

Temat: Exam Booster – rozumienie tekstów: wybór wielokrotny.

Zadania: Zad. 11/str. 113-115 ćwiczenia.

 

historia klasa VIII

 

 

Odpowiedz na pytanie 6 str.200.

wych. fizyczne dziewczyny

Temat: Trening na uda i pośladki. Obejrzeć filmik:https://www.youtube.com/watch?v=oDEGaBTaxu8 Ćwiczyć każdego dnia 10 min. Proszę o zdj zaległej pracy -( plakat) , w przeciwnym wypadku będzie ocena ndst.

wych. fizyczne chłopcy

Zakręć kołem i ćwicz:

 https://wordwall.net/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Częstotliwość wykonywanych  ćwiczeń dostosuj do  indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

 

 

 

Środa 08.04.2020

 

MATEMATYKA VIII

Temat : Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.

Rozwiąż zadanie 5 i 7 strona 186 , wyślij zdjęcie  na grupę klasową .

 

 

Fizyka

   

Temat: Zwierciadła płaskie, wklęsłe, kuliste. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim.

/Zrobić notatkę, powstanie obrazu -rys- podręcznik s,229-231/.https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ /

Chemia

Temat: Kwas mrówkowy - właściwości, zastosowanie.

/ podręcznik, notatka, zad.2,3/163 /

j. angielski Kl. VIII

Temat: Exam Booster – funkcje językowe: wybór wielokrotny, minidialogi, komiksy.

Zadania: 7-9/str.110-111 ćwiczenia.

 

historia klasa VIII

Przeczytaj notkę biograficzną ze str.188.

wych. fizyczne dziewczyny

Oglądamy https://www.youtube.com/watch?v=f6ObGRD2-hQ i ćwiczymy.

wych. fizyczne chłopcy

Proszę  wykonać ćwiczenia, doskonalące mięśnie całego ciała.

Zakręć kołem i ćwicz:

 https://wordwall.net/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia


 Częstotliwość wykonywania  ćwiczeń dostosujcie indywidualnie do własnych potrzeb i możliwości.

 

 

 

Wtorek 07.04.2020r.

j. polski

Temat:  „Kamienie na szaniec” lekcją prawdziwego patriotyzmu.

Zadanie: Skonstruuj notatkę, w której przedstawisz problematykę patriotyzmu ukazaną w lekturze. Uwzględnij zachowania i postawy poszczególnych bohaterów oraz czynniki, które przyczyniły się do zbudowania u postaci takich postaw ( odwołaj się do ich wychowania, kultywowanych tradycji…) Możesz zastosować cytaty. Notatka powinna zająć około 1 strony w zeszycie.

 

geografia

Bardzo proszę (PO ŚWIĘTACH), przesłać na mój e-mail <adres w e-dzienniku> odpowiedzi na poniższe pytania (z zakresu treści podanej w poprzedniej wiadomości). Można napisać z wykorzystaniem  Word-a lub przesłać zdjęcie odręcznie napisanej pracy(jako załącznik). Koniecznie proszę podać imię i nazwisko oraz klasę do której  syn/córka uczęszcza.

PYTANIA:

 1. Podaj przykłady :

a)większych nizin, wyżyn i gór Ameryki Północnej i Południowej(2-3),

b)większych rzek, jezior i wód oblewających obie Ameryki.

 1. Opisz linię brzegową Ameryki Północnej i Południowej(czy jest rozwinięta, czy nierozwinięta i dlaczego).
 2. Podaj przykład państwa i krainy geograficznej(regionu) dwóch wybranych stref klimatycznych Ameryki.
 3. Wyjaśnij pojęcia:
 1. Ameryka Łacińska,
 2. Ameryka Środkowa,
 3. preria,
 4. pampa,
 5. tajga,
 6. tundra.

        5) Określ współrzędne geograficzne stolicy Argentyny i stolicy Wenezueli oraz oblicz (korzystając ze skali mapy) odległość rzeczywistą(w kilometrach) między w/w stolicami.

         6) Co wiesz o tornadach i cyklonach tropikalnych(cechy, występowanie, skutki)?.    

 

Odpowiedzi należy przesyłać  do 20.04.20.

j. angielski Kl. VIII

Temat: Exam Booster – rozumienie tekstów: uzupełnianie luk w języku polskim.

Zadania: 15/str. 119-120 ćwiczenia.

 

j. niemiecki

Temat: In der Praxis - ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Na 17 kwietnia: Proszę wykonać zadania KB: 1, 2, 2B, 3A. !! Praca na platformie!!

WOS klasa VIII

Z tabelki na str.177 wynotuj główne organy Unii Europejskiej i ich uprawnienia.Wykonaj krzyżówkę ze str. 129-pyt.9.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Język kaszubski    

Temat: Jastrë – Wielkanoc na Kaszubach, zwyczaje i obrzędy.

  Obejrzyj film "Wielkanoc na Kaszubach": https://www.youtube.com/watch?v=ZEfNW1ISEcs

a następnie wykonaj notatkę nt. kaszubskich zwyczajów świątecznych.

 Zadanie: Zaprojektuj na kartce A4 pisankę kaszubską.

zdjęcie pracy przyślijcie  na adres : < adres w e-dzienniku>

Poniedziałek 06.04.2020

 

Temat: Fakty czy fikcja? O kontekście historycznym „Kamieni na szaniec”

Notatka w zeszycie:

Geneza książki „Kamienie na szaniec” oparta została na autentycznych wydarzeniach z czasu II wojny światowej, z uwzględnieniem historycznej akcji pod Arsenałem- 26 marca 1943r. Wszelkie informacje autor książki uzyskał bezpośrednio od uczestników wydarzeń, jak i głównego dowodzącego – Stanisława Broniewskiego ( pseudonim „Orsza”).

„Kamienie na szaniec” mają więc charakter paradokumentalny, ponieważ opisani zostali w tej książce autentyczni ludzie, przedstawione prawdziwe wydarzenia oraz w sposób szczegółowy, uwzględnione realia ówczesnego świata.

Zadanie 1:

Zapisz w kilku zdaniach podstawowe informacje dotyczące: Alka, Rudego i Zośki. ( pełne imiona i nazwiska, daty życia, najbardziej wyraziste cechy charakteru, około 6- 8 zdań na temat każdego bohatera)

Zadanie 2:

Wyjaśnij szczegółowo pochodzenie oraz znaczenie tytułu książki- notatka w zeszycie.

Zad. 3

Obejrzyj film: https://www.cda.pl/video/49227072b

 

MATEMATYKA VIII

Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.

Zapoznaj się z tematem strona 184 w podręczniku oraz https://www.youtube.com/watch?v=KfyH-aAVGRY

Rozwiąż zadanie 1,2 4 strona 186.

 

 

Fizyka

   

Temat: Zjawisko odbicia i rozproszenia światła.

 (https://youtube.com/watch?v=gV_gvE0fbA

(odpowiedzieć na pytania podsumowujące temat i wykonać odp. rysunki)

Chemia

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

podręcznik,notatka,zad.2,3,4/160

   

 

historia klasa VIII

Wejdź na str. www.gov.pl/zdalnelekcje- lekcja 4, obejrzyj film. Opisz na jego podstawie przemówienie Władysława Gomułki na wiecu w Warszawie: Plac Defilad 24 października 1956 roku.

wych. fizyczne dziewczyny

Oglądamy https://www.youtube.com/watch?v=_6UF5ZfpAQA i ćwiczymy

wych. fizyczne chłopcy

Temat: Technika i prawidłowość wykonywanych ćwiczeń. Obejrzyj film. Uważnie wysłuchaj instrukcji, jak właściwie wykonać deskę- podpór na przedramionach (plank) oraz pompki: https://www.youtube.com/watch?v=3jc_pRVUHUI a następnie ćwicz.

https://wordwall.net/pl/resource/940834/wychowanie-fizyczne

Pamiętaj o gimnastyce w przerwach między lekcjami w domu.

 

 

 

 

Piątek 03.04.2020

 

j. polski

Temat: Fakty czy fikcja? O kontekście historycznym „Kamieni na szaniec”

Notatka w zeszycie:

Geneza książki „Kamienie na szaniec” oparta została na autentycznych wydarzeniach z czasu II wojny światowej, z uwzględnieniem historycznej akcji pod Arsenałem- 26 marca 1943r. Wszelkie informacje autor książki uzyskał bezpośrednio od uczestników wydarzeń, jak i głównego dowodzącego – Stanisława Broniewskiego ( pseudonim „Orsza”).

„Kamienie na szaniec” mają więc charakter paradokumentalny, ponieważ opisani zostali w tej książce autentyczni ludzie, przedstawione prawdziwe wydarzenia oraz w sposób szczegółowy, uwzględnione realia ówczesnego świata.

Zadanie 1:

Zapisz w kilku zdaniach podstawowe informacje dotyczące: Alka, Rudego i Zośki. ( pełne imiona i nazwiska, daty życia, najbardziej wyraziste cechy charakteru, około 6- 8 zdań na temat każdego bohatera)

Zadanie 2:

Wyjaśnij szczegółowo pochodzenie oraz znaczenie tytułu książki- notatka w zeszycie.

Zadanie 3:

Obejrzyj film: https://www.cda.pl/video/49227072b

 

 

MATEMATYKA VIII

Temat: Rodzaje ostrosłupów.

Przeczytaj dany temat strona 178 w podręczniku i obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=Tb3hmPJx0Ns

Przerysuj ostrosłup ze strony 179  możesz przypomnieć sobie jak to się robi oglądając https://www.youtube.com/watch?v=nZNbbB9vng8

Rozwiąż zadanie 1,2 i3 strona 182.

                          

 

 

 

informatyka

Temat: Dokumentacja imprezy sportowej

Proszę zapoznać się wiadomościami, które znajdują się w podręczniku na stronach 182-183 oraz z Podsumowaniem działu „Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym” ze strony 184. Przypominam również o przysłaniu do mnie (Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili) zadania z podręcznika ze strony 172/173 i  wysłanie pliku na adres: admin@szkolaszymbark.pl Trzeba wykonać tabelę i wykres liniowy tak jak na rysunku 2.  Jeżeli ktoś nie ma programu Excel  to można prezentację zrobić również w darmowym OpenOffice (https://www.openoffice.org/pl/download/index.html) czy LibreOffice, który można sobie ściągnąć z Internetu. W razie pytań proszę o kontakt.

   

j. angielski

Temat: Exam Booster – środki językowe: tłumaczenie, parafraza, luki sterowane.

Zadania: Ćwiczenia zad. 22-24/str. 128-130.

 

j. niemiecki

Temat: Grammatik in Uebungen: powtórzenie gramatyczne.

Na 7 kwietnia: Wykonaj zadania KB: 1, 2, 4, 8, 9. !!

Platforma dzwonek.pl!!

 

 

 

02.04.2020

j. polski

Temat: Pięknie umierać, pięknie żyć... Nasze wrażenia po przeczytaniu "Kamieni na szaniec" A. Kamińskiego.

 

Korzystając ze znajomości lektury, opracuj w zeszycie następujące zagadnienia:

- Wykonaj adnotacje do punktów:

1. Informacje o autorze

2. Czas i miejsce akcji

3. Bohaterowie

4. Temat książki

5. Moja opinia o książce ( wrażenia, zapamiętane momenty, około 4,5 zdań)

- Zapisz w zeszycie 5 pytań odnoszących się do treści lektury, odpowiedz na nie. Całą notatkę należy przesłać w formie foto na messenger- grupa lub priv

 

MATEMATYKA

Temat : Odcinki w graniastosłupach.                                                                                    

Rozwiąż zadanie 1, 4 i 6 strona 175-176 w podręczniku. Prześlij zdjęcie rozwiązanych zadań do grupę.

 

 

biologia

   

Biologia klasa VIII

Proszę uzupełnić, przepisać lub wydrukować kartę pracy, która została wysłana na e-maila klasowego lub jest poniżej.

Odesłać po dwa zdjęcia na <adres w e-dzienniku>

Karta pracy : Struktura ekosystemu

 

 1. Populacje różnych gatunków żyjących na danym terenie i powiązanych wzajemnymi zależnościami tworzą biocenozę. Środowisko nieożywione, w którym te organizmy występują, nazywamy biotopem. Uzupełnijcie tabelę. Wpiszcie elementy biocenozy i biotopu, które obserwujecie w badanym ekosystemie leśnym.
   

Ekosystem leśny


biocenoza

biotop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ze względu na to, jaki wpływ ma człowiek na powstanie ekosystemu oraz na jego późniejsze funkcjo­nowanie, wyróżniamy ekosystemy: naturalne (powstałe bez udziału człowieka, ale do pewnego stopnia przez niego zmieniane), półnaturalne (powstałe w wyniku przekształceń ekosystemu natural­nego wskutek działalności człowieka), sztuczne (powstałe w wyniku działalności człowieka).

Określcie, do jakich typów zaliczamy podane niżej ekosystemy. Wstawcie następujące oznaczenia: litera N – ekosystem naturalny, P – ekosystem półnaturalny, S – ekosystem sztuczny.

 

Las: ………    Pole uprawne: ………    Morze: ………    Łąka: ………    Sad: ………

 

 1. Na rysunku przedstawiono strukturę troficzną ekosystemu leśnego.

Wpiszcie pod nazwami organizmów odpowiednie określenia wybrane spośród podanych.

producent, konsument, destruent

 

 1. Ułóżcie na podstawie informacji z internetu po dwa łańcuchy troficz­ne występujące w ekosystemach leśnym i łąkowym. Podajcie poziomy troficzne wypisanych organizmów.
 1. Ekosystem leśny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ekosystem łąkowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Każdy ekosystem ma określoną strukturę przestrzenną. W ekosystemie leśnym tworzą ją poszczegól­ne warstwy lasu. Podajcie po trzy przykładowe gatunki charakterystyczne dla poszczególnych warstw lasu.

Korony drzew: ……………………………………………………………………………………

Podszyt: ……………………………………………………………………………………………

Runo: ………………………………………………………………………………………………

 

 1. Dopiszcie do każdego z podanych przykładów odpowiedni rodzaj sukcesji.

Pojawienie się organizmów pionierskich na nagiej skale: …………………………………………

Zarastanie jezior: ……………………………………………………………………………………

Zasiedlanie wydmy przez wydmuchrzycę piaskową: ………………………………………………

Pole uprawne pozostawione ugorem: ………………………………………………………………

 

 

 

wos

Podręcznik str. 175, pyt.1,2.Wykonać w zeszycie.

religia

TEMAT Z PODRĘCZNIKA

34. Doskonały wzór miłości   s. 80-81

Należy przeczytać teksty z podręcznika i odpowiedzi wpisać do zeszytu jako notatka.

Brakuje jeszcze kilku odpowiedzi, które miały być przysłane na mail.

 

Zadanie 1. Podaj przykłady sytuacji życiowych, kiedy jest trudno wybrać to, co ważniejsze.

 

wyjazd z rówieśnikami                                     ?          pomoc rodzicom przy remoncie domu

……………………………………….              ……………………………………………

……………………………………….              ……………………………………………

………………………………………..             ……………………………………………

Zadanie 2. Ponumeruj wypisane wartości od najważniejszej do najmniej ważnej:

 

Nr

Wartość

 

Dobra materialne

 

Miłość

 

Przyjemność

 

Wiara

 

Nauka

 

Rodzina

 

Przyjaźń

 

 

 

Środa 01.04.2020

 

Dzisiaj j. angielski godzina 9:00

 

MATEMATYKA VIII

Temat: Odcinki w graniastosłupach.

Zapoznaj się z tematem strona 174 podręcznik.

https://www.youtube.com/watch?v=5yyXvWp-onU

 

Fizyka

 

Zjawisko cienia i półcienia ( https://www.youtube.com/watch?v=Lg5O1uBe8-E 

notatka z rysunkami zad.4,5/223

 

Chemia

Kwasy karboksylowe-budowa.

/www.gov.pl.zdalne lekcje, materiały do zajęć1, zrobić notatkę/

 

j. angielski Kl. VIII

Temat: Exam Booster – środki językowe: wybór wielokrotny, dobieranie, opis zdjęcia.

Zadania: 19-21/str.126-128 ćwiczenia!

 

historia klasa VIII

gov.pl/zdalne lekcje, lekcja 3. Wykonaj ćw.8 w zeszycie.

   

wych. fizyczne dziewczyny

Wykonać plakat promujący dyscyplinę sportu / piłkę ręczną (przesłać zdjęcie)

wych. fizyczne chłopcy

Zakręć kołem i ćwicz wytrwale:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Zadanie projektowe(na ocenę). Przygotuj własny harmonogram dnia w czasach epidemii koronawirusem. Uwzględnij zdrowe nawyki, ruch i obowiązki codzienne. Skorzystaj z przykładowego schematu. Zdjęcia prac proszę przesłać na adres dorsew20@gmail.com do 17 kwietnia.

 

 

 

Wtorek 31.03.2020

Dziś próbny z matematyki

godz. 9:00

j. angielski Kl. VIII

Temat: Review 6 – ćw. powtórkowe.

Zadania: Proszę o wykonanie zadań z podręcznika na str.102. Nagranie do zad. C znajduje się na stronie docwiczenia.pl, a kod – na początku Waszego podręcznika. Nr nagrania jest podany przy zadaniu. Rozwiązania zadań należy zanotować w zeszycie. Proszę także o przesłanie zdjęcia odpowiedzi do zad. A z zeszytu na mój e-mail: <adres w e-dzienniku>  do piątku (tj.03.04.2020) do godz.14.00. Zadanie będzie na ocenę.

geografia

A)Utrwal zagadnienia podane wcześniej:                                                                     

 1. Z tematu „Środowisko przyrodnicze Ameryki”( zeszyt ćwiczeń- str.46-49) ćwiczenia: 1,2,3,4,5,6,7. Należy skorzystać z podręcznika- str.104-109,
 2. Z tematu „Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej””(zeszyt ćwiczeń-str.50-52) ćwiczenia:1,2,3,4,5. Należy skorzystać  z podręcznika- str.110-115.

B)  Z obu tematów podam następnym razem pytania, na które poproszę o odpowiedzi na mój adres e-mail(podam później).

WOS klasa VIII

Wykonaj ćwiczenia- str.172- pyt. 2,5,6.

Język kaszubski     31.03.2020

Kl.VII-VIII

Temat:Jastrë – Wielkanoc na Kaszubach, zwyczaje i obrzędy. (2 lekcje)

Temat  (2 lekcje) – obejrzeć dwie części filmu o Wielkanocy  na Kaszubach. Utrwalić informacje o kaszubskich obrzędach i zwyczajach związanych z okresem wielkanocnym. (Po świętach zrobię test na ocenę).

Cz.1 - https://www.youtube.com/watch?v=GR4ygcOhK58&feature=emb_logo

Cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=ZrERWFYrvWc

 

 

 

poniedziałek 30.03.2020r.

Egzamin próbny z języka polskiego

od godz. 9:00

 

 

j. polski klasa VIII

Temat: Z historii kina...Jak powstało dzieło filmowe?

* zapoznaj się z tekstem ze stron 204-207 podręcznika

*korzystając z historii kina ( 204-205 "krótka historia"), sporządź własną notatkę na temat najważniejszych zmian w kinie od roku 1895 do czasów współczesnych 9 około 10-12 zdań)

* Wypisz do zeszytu najważniejsze gatunki filmowe (206-207)

 

Matematyka VIII

Temat: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa- zadania.

Rozwiąż zadanie 3 ,6 ze strony 200 podręcznik.

historia klasa VIII

Podręcznik str. 175, pyt. 1 i 2 pisemnie w zeszycie.

fizyka klasa VIII

Temat: Światło i jego właściwości

www.youtube.com/watch ?v=5D5asDYEeaQ  -notatka,zad.1/217

chemia klasa VIII

Do 30.marca proszę powtórzyć: _- Pochodne węglowodorów (alkohole)-zwrócić uwagę na pojęcia: kontrakcja,asocjacja,reakcje charakterystyczne. - Zrobić pisemnie: Zad.2,3,4,5/141 oraz zad.3,4/156 -Opracować porównanie właściwości alkoholi.

wych. fizyczne dziewczyny

Proszę obejrzeć filmik / https://www.youtube.com/watch?v=QqoZN89dz5U

 

wych. fizyczne chłopcy - 30.03.

 Skorzystaj z podanego zestawu ćwiczeń i ćwicz codziennie:

https://wordwall.net/pl/resource/940834/wychowanie-fizyczne


piątek 27.03.2020

J. polski klasaVIII – 27 marca, piątek

Zapoznaj się ze str. 197 w podręczniku.
* Napisz w kilku zdaniach jak rozumiesz wyrażenie "tracić radość życia", możesz podać przykłady sytuacji, których dotyczy takie określenie.
* Korzystając z treści wiersza, odpowiedz na pytania:
1. Do kogo i zwraca się podmiot liryczny? (cytat)
2. O co prosi?
3. Jak sądzisz, jakie uczucia może przeżywać podmiot liryczny? Jaką może być osobą?
4. Jak rozumiesz wers " oczyść język z piołunu"? ( w odpowiedzi pomoże Ci wyjaśnienie czym jest piołun)

j. niemiecki klasa VIII - 27.03

Temat: Meine Wohnung/Mein Zimmer - praca projektowa.

Na 7 kwietnia.

j. angielski Kl. VIII - 27.03
Temat: Skils Checkpoint 6 – zad. egz.
Zadania: Proszę o wykonanie zadań z podręcznika na str. 98-99. Nagrania do podręcznika znajdują się na stronie docwiczenia.pl, a kod – na pierwszej stronie Waszego podręcznika. Nr nagrania jest podany przy zadaniu.

informatyka, klasa 8a, 27.03.2020
Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego
Proszę o wykonanie w programie Excel  (jeżeli macie ten program) zadania z podręcznika ze strony 172/173 i  wysłanie pliku na adres: admin@szkolaszymbark.pl Trzeba wykonać tabelę i wykres liniowy tak jak na rysunku 2.  Jeżeli ktoś nie ma programu Excel  to można prezentację zrobić również w darmowym OpenOffice czy LibreOffice, który można sobie ściągnąć z Internetu.

VIII. RELIGIA – 27.03.2020

Została utworzona strona parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wąglikowicach na Facebooku.
Proszę „polubić” ten profil i uczestniczyć w tym wydarzeniu o godz. 14.30, przez Internet w domu.
Jeśli nie będzie przekazu z powodów technicznych, proszę wybrać rozważania na You Tube
Z serdecznymi pozdrowieniami
Ks. Stanisław Wieliński, proboszcz


czwartek - 26.03.2020

j. polski kl. VIII - 26.03

Zapoznaj się z tekstem ze stron 194-196 w podręczniku. "Folwark zwierzęcy"- fragment, sylwetka autora, kontekst.

Matematyka kl. VIII - 26.03

Poproszę o zrobienie zadań 1,2,3,4 ze strony 170.

Biologia klasa VIII – 26.03
Temat: Czym jest ekosystem ?
Zrobić zadania w ćwiczeniach oraz wejść na stronę e-podrecznik wpisując: ekosystem współzależność środowiska i organizmów - zapoznać się i zrobić test on-line na końcu strony.
Proszę o przesłanie 2 zdjęć na <adres w e-dzienniku> z wykonanych ćwiczeń uczniów z numerami: 1,3,5,7 z dziennika (podając przy zdjęciach imię i nazwisko)

wos klasa VIII - 26.03

Podręcznik str. 169- Organizacja Narodów Zjednoczonych, str. 170- NATO- wykonaj notatkę.

 

Wychowanie fizyczne kl.7/8  dziewczęta

 

- obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=QqoZN89dz5U (30.03.2020)

- wykonać plakat promujący dyscyplinę sportu - piłkę ręczną ( 02.04.2020) - przesłać zdjęcie na nr tel. <w e-dzienniku>

- każdego dnia 10 przysiadów

 RELIGIA klasa VIII– 26.03.2020

 

TEMAT Z PODRĘCZNIKA

33. Spotkać własne sumienie   s. 78-79

Przeczytaj teksty z podręcznika o sumieniu i odpowiedzi na jedno z dwóch zadań prześlij na <adres w e-dzienniku>

Zadanie 1. Wyjaśnij, jak rozumiesz przytoczone powiedzenia.

- Sumiennie wykonywać obowiązki ............................................................

- Nie mieć sumienia .................................................................................

- Mieć coś na sumieniu ............................................................................

- Wyrzuty sumienia .................................................................................

 

Zadanie 2. Przeczytaj wszystkie historie i napisz, jaki rodzaj sumienia posiadają bohaterowie.

W razie potrzeby skorzystaj z podręcznika.

 

Kilka lat temu zostałem przyjęty do szajki kieszonkowców okradających ludzi w autobusach. Pierwsze tygodnie były jednak straszne. Kiedy pierwszy raz okradłem starszą panią z dużej sumy pieniędzy miałem straszne wyrzuty sumienia. Bardzo się przejmowałem, że nie zostało jej nawet na chleb i lekarstwa. Trzy dni chodziłem jak struty.

Po trzech dniach znowu trafiła się okazja, żeby okraść staruszkę. Nie zawahałem się. I znowu mnie męczyło, ale już trochę mniej. Za każdym razem było coraz lepiej. Teraz już nie ma problemu. Praca jak każda inna.

Andrzej

Sumienie………………

 

Strasznie męczą mnie wyrzuty sumienia, bo wczoraj nie powiedziałem „dzień dobry” naszej sąsiadce. Może nadrobię to przy pierwszej okazji. Staram się być dla niej miły odkąd w zeszłym roku zabrałem z jej piwnicy nowy rower. Nie ma to jak wzbudzać zaufanie.

Michał

Sumienie………………

 

Nie mogę dać sobie rady z wyrzutami sumienia. Nie jem, nie śpię, nie mogę się na niczym skupić. Wczoraj przypomniałem sobie, że trzy lata temu na obozie pożyczyłem od kolegi długopis i zapomniałem oddać. Szukałem

w komórce jego numeru, ale nie mam. Nie znam też adresu. Naprawdę nie wiem co zrobić. Nie mogę przestać

o tym myśleć.

Olek

 

Środa 25.03.2020

Język angielski  Kl. VIII – 25.03
Temat: Writing a review - recenzja.
Zadania: Proszę o wykonanie zadań z podręcznika na str. 96-97 (oprócz zad. F i G). Rozwiązania zadań należy zanotować w zeszycie.

 

Historia kl. VIII - 25.03

Postacie historyczne: Danuta Siedzikówna ps. Inka, Witold Pilecki ps. Witold, Emil Fieldorf ps. Nil - podręcznik, str. 169-170 - wykonaj notatkę w zeszycie.

Matematyka kl. VIII - 25.03

Temat: Pole powierzchni objętość graniastosłupa.
Poproszę o zapoznanie się z tematem strona 168 w podręczniku oraz https://www.youtube.com/watch?v=2AY7MdMXgaM

Fizyka kl. VIII - 25.03

Czym jest pole elektromagnetyczne,/zdalne lekcje,podręcznik s.192-193/

Chemia kl. VIII - 25.03

Porównanie właściwości alkoholi. - e-lekcje

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks